Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz uczestniczyć w projekcie analizy technicznej i ekonomicznej magazynowania energii elektrycznej z wykorzystaniem różnych technologii.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Porównanie różnych technologii magazynowania energii elektrycznej,
 • Wybór najbardziej optymalnych rozwiązań dla GK PGE,
 • Przygotowanie modelu ekonomicznego oraz prezentacji dot. magazynowania energii elektrycznej

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka ostatnich lat studiów drugiego stopnia lub absolwent kierunków: energetyka, elektroenergetyka, ekonomia, finanse
 • Znajomość MS Excel oraz MS Power Point w stopniu bardzo dobrym.
 • Znajomość rachunku efektywności ekonomicznej
 • Znajomość języka ang. min na poziomie B2
 • Znajomość podstawowych parametrów technicznych jednostek wytwórczych w energetyce
 • Ktoś, kto ma chęć ciągłego doskonalenia się oraz pozytywne nastawienie do nowych wyzwań

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz uczestniczyć w projekcie wdrożenia oceny kompetencji oraz innych projektach z zakresu rozwoju pracowników.

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

 • Zapoznanie z założeniami modelu i oceny kompetencji,
 • Przygotowanie analizy planów rozwoju,
 • Przygotowanie katalogu szkoleń rozwijających kompetencje pracowników,
 • Przygotowanie biblioteki menedżera.

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka ostatnich lat studiów kierunków: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, prawo pracy, socjologia,
 • Znajomość MS Excel oraz MS Power Point w stopniu bardzo dobrym,
 • Ktoś, kto ma chęć ciągłego doskonalenia się oraz pozytywne nastawienie do nowych wyzwań,
 • otwartość na ludzi, wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • dyskrecja i odpowiedzialność ze szczególnym naciskiem na świadomość pracy w otoczeniu informacji wrażliwych.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz uczestniczyć w projekcie opracowania koncepcji budowy mikrosieci elektroenergetycznych.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Określenie potrzeb elektroenergetycznych dla danej lokalizacji,
 • Identyfikacja potencjału lokalnej generacji rozproszonej ,
 • Przegląd dostępnych technologii,
 • Rekomendacja rozwiązań wraz z uzasadnieniem,
 • Wskazanie optymalnego modelu biznesowego.

Jakiego profilu szukamy?

 • kogoś, kto jest studentem ostatniego roku studiów magisterskich lub absolwentem studiów na kierunkach:  energetyka, mechanika i budowa maszyn,
 • znajomość podstawowych parametrów technicznych jednostek wytwórczych w energetyce,
 • idealny kandydat zna język angielski na poziomie B2,
 • sprawnie posługuje się MS Excel, Word, PowerPoint,
 • jest komunikatywny, otwarty i zaangażowany;

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz uczestniczyć w projekcie E-archiwum dotyczącym nowoczesnej, zdigitalizowanej obsługi dokumentacji w dużym przedsiębiorstwie w branży energetycznej. Poznasz kulturę pracy w archiwum zakładowym w dużej organizacji i poznasz praktyczną stronę zarządzania dokumentacją techniczną.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • przyjmowanie i ewidencjowanie dokumentacji,
 • wykonywanie kwerend archiwalnych,
 • współpraca ze specjalistami branżowymi w zakresie wprowadzanych opisów,
 • uzupełnianie opisów dokumentacji w zasobie e-archiwum i weryfikacja istniejących opisów.

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka studiów związanych z zarządzaniem dokumentacją, archiwistyką (administracja, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, historia specjalizacja archiwistyka na różnych kierunkach.)
 • Znajomość MS Excel.
 • Dobra organizacja pracy, dokładność.
 • Ktoś, kto widzi swoją przyszłość w pracy z dokumentami i z danymi w np. archiwum.
 • Ktoś, kto jest odporny na i akceptuje monotonną pracę.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Toruń

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz aktywnie uczestniczyć w pracy Biura Sprzedaży i Obsługi Klienta w ogólnopolskiej organizacji z branży energetycznej. Zaznajomisz się z narzędziem informatycznym wspierającym zarządzanie sprzedażą energii cieplnej – programem Granit Thermal i zaprojektujesz w nim nowe sposoby analizy i przedstawiania danych. Zyskasz doświadczenie w procesach związanych ze sprzedażąi dystrybucją ciepła.

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

 • Zapoznanie się z rynkiem ciepła w Toruniu oraz infrastrukturą ciepłowniczą (przegląd listy węzłów cieplnych).
 • Praca z programem Granit Thermal (analiza danych dostępnych związanych ze sprzedażą ciepła i eksploatacją urządzeń ciepłowniczych w systemie oraz wprowadzanie nowych).
 • Zaprojektowanie sposobu analizy i przedstawiania danych w systemie Granit Thermal.

Jakiego profilu szukamy?

 • Studenta V roku lub absolwenta studiów z zakresu inżynierii środowiska lub ekonomii.
 • Osoby, która lubi i chce pracować z danymi.
 • Kandydata, który kreatywnie zaproponuje nowe narzędzia analityczne.
 • Doświadczenie w branży energetycznej/ciepłowniczej będzie mile widziane.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz uczestniczyć w projektach dotyczących nowoczesnych metod badań, stosowanych podczas monitorowania i optymalizacji procesu produkcji poprzez samodzielne wykonywanie analiz i finalne opracowanie metody oznaczenia azotu ogólnego w węglu lub wdrożenie grawimetrycznej metody oznaczania siarczanów (VI) w ścieku oczyszczonym (w zależności od projektu).

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • poznanie metodyki pobierania i przygotowywania próbek,
 • przygotowywanie sprzętu i odczynników,
 • pobieranie próbek i dokonywanie ich oznaczeń z zastosowaniem różnych metod badań,
 • porównywanie uzyskanych wyników z wynikami uzyskiwanych metodami znormalizowanymi,
 • statystyczne opracowywanie danych.

Jakiego profilu szukamy?

 • Kogoś, kto chce zdobyć kompetencje laboranta i ćwiczyć praktycznej umiejętności.
 • Kogoś, kto jest studentem ostatniego roku studiów magisterskich lub absolwentem studiów chemicznych.
 • Idealny kandydat zna język angielski na poziomie B2.
 • Sprawnie posługuje się MS Excel, Word, PowerPoint.
 • Jest komunikatywny, otwarty i zaangażowany.
 • Ma analityczny umysł, z łatwością i chęcią przyswaja nową wiedzę, potrafi wyciągać i formułować wnioski.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz odpowiedzialny za rozbudowanie baz danych obejmujących Matryce Kompetencji Technicznych, które pozwalają śledzić zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój pracowników w elektrociepłowniach i elektrowniach. To okazja, żeby zobaczyć, jak wyglądać praca w Departamencie Kompetencji Technicznych jednej z bardziej rozwiniętych organizacji w Polsce. To też okazja, żeby rozwinąć swoje kompetencje związane z pracami techniczno-analitycznymi na bazach danych.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • usprawnienie systemów raportujących,
 • prace przy optymalizowaniu i porządkowaniu danych w bazach,
 • przygotowanie narzędzi integracji (w tym stworzenie arkuszy do kompletowania matryc kompetencji),
 • automatyczna aktualizacja raportów,
 • być może zaproponowanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie aplikacji.

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka studiów technicznych, matematycznych, ekonometrycznych lub pokrewnych.
 • Zaawansowana znajomość MS Excel, VBA jest dodatkowym atutem.
 • Znajomość SharePoint/SQL, ew. innego doświadczenia z bazami danych.
 • Kreatywności i determinacji w rozwiązywaniu problemów.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz aktywnie uczestniczyć we wsparciu procesów zarządzania projektami IT w ogólnopolskiej organizacji. Zapoznasz się z dokumentacją projektową, będzie organizował spotkania analityczne, implementował konfiguracje w systemach IT, przeprowadzał testy akceptacyjne i wspierał kierownika projektu IT w pracach projektowych.

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

 • zapoznanie się z metodyką zarządzania projektami IT,
 • koordynacja prac analitycznych (organizację spotkań, zbieranie uwag),
 • implementacja wymaganej konfiguracji w systemach IT,
 • przeprowadzanie testów akceptacyjnych.

Jakiego profilu szukamy?

 • Studenta lub absolwenta studiów informatycznych lub zarządzania.
 • Kogoś zainteresowanego obszarem zarządzania projektami, w szczególności projektami z obszaru IT.
 • Posiadanie wiedzy z obszaru IT – na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację z osobami technicznymi (i nietechnicznymi).
 • Chęć wykonywania prac konfiguracyjnych i wdrożeniowych systemu informatycznego.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz aktywnie uczestniczył w pracach Departamentu Compliance, Zarządzania Ryzykiem i Jakości, przede wszystkim w zakresie dostosowania do standardów Grupy Kapitałowej, której jesteśmy częścią. Weźmiesz udział w kluczowym dla organizacji projekcie związanym z dostosowaniem wewnętrznych regulacji wynikających ze zmian właścicielskich. Będziesz wspierać zespół w opracowywaniu systemu gromadzenia i raportowania wskaźników. Będziesz współtworzyć model współpracy pomiędzy Spółkami i Oddziałami PGE Energia Ciepła S.A.

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

 • Dostosowanie witryny Sharepoint do nowej struktury organizacyjnej PGE Energia Ciepła S.A.
 • Aktualizacja Wewnętrznych Aktów Normatywnych pod kątem wymagań formalnych obowiązujących w Grupie Kapitałowej PGE.
 • Wsparcie przełożonych w zadaniach wynikających z codziennej pracy Departamentu.

Jakiego profilu szukamy?

 • Studenta V roku lub absolwenta studiów prawniczych, ekonomicznych bądź finansowych.
 • Kogoś zainteresowanego obszarem Compliance, odpowiedzialnego zarządzaniem organizacją i regulacjami wewnętrznymi.
 • Idealny kandydat doskonale rozumie ideę wsparcia organizacji w realizacji celów poprzez działania zmierzające do zapewnienia zgodności z przepisami prawa i zasadami etyki.
 • Znajomości programów MS Office (Excel, PowerPoint, Word).
 • Kogoś, kto wyróżnia się komunikatywnością i otwartością.
 • Znajomość Sharepoint lub podobnych rozwiązań będzie dodatkowym atutem.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Poszukujemy osób na praktyki w Departamencie Rachunkowości do Wydziału Zobowiązań lub do Wydziału Należności i Płatności.

Twoim głównym zadaniem jako praktykanta/praktykantki będzie:

 • Wydziale Należności i Płatności księgowanie wyciągów bankowych oraz wsparcie zespołu w bieżących pracach. Podejmowanie działań windykacyjnych, a także przygotowanie bazy danych odbiorców pod kątem wymagań RODO.
 • Wydziale Zobowiązań samodzielne księgowanie zobowiązań w ujęciu bilansowym i rachunku wyników. Nauczysz się obsługi systemu SAP i zapoznasz się z funkcjonowaniem obszaru finansów Linii Biznesowej PGE.

To okazja, żeby zobaczyć, jak wyglądać praca w Departamencie Rachunkowości w jednej z bardziej rozwiniętych organizacji w Polsce oraz do zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej na uczelni i zdobycia praktycznego doświadczenia.

W formularzu prosimy o zaznaczenie, którym projektem jesteś zainteresowany.

Do Twoich zadań należeć będzie w zależności od projektu:

 • rozksięgowanie wyciągów bankowych w SAP,
 • dokonanie niezbędnych rozliczeń na odbiorcach,
 • monitoring płatności klientów, kontakt telefoniczny oraz generowanie wezwań do zapłaty,
 • przygotowanie propozycji przelewów do zatwierdzenia i zapłaty,
 • analiza aktualnej bazy danych odbiorców,
 • przygotowanie usystematyzowanej bazy danych według zadanych kryteriów.
 • sprawdzanie terminowości regulowania zobowiązań i zapoznanie z konsekwencjami wynikającymi z opóźnień,
 • weryfikacja poprawności faktur zakupowych,
 • ewidencja oraz analiza dostarczanych not odsetkowych
 • udzielanie odpowiedzi dotyczącej stanu zobowiązań wobec dostawców.
 • archiwizacja dokumentów księgowych z obszaru działania Wydziału.

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka lub Absolwent/ka studiów na kierunku Finanse, Rachunkowość, Ekonomia.
 • Zaawansowana znajomość MS Excel.
 • MS PowerPoint na poziomie średniozaawansowanym.
 • Mile widziana znajomość systemu SAP.
 • Szukamy osoby sumiennej, zaangażowanej, otwartej i zorientowanej na rozwój.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Twoim głównym zadaniem jako praktykanta/praktykantki w Wydziale Rozliczeń będzie opracowanie propozycji punktu kontrolnego na potrzeby kontroli wewnętrznej w zakresie JPK oraz wsparcie Wydziału w bieżących pracach. Będziesz również odpowiedzialny/a za weryfikację prawidłowości działania raportu JPK. Udział w praktykach to świetna okazja do zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej na uczelni i zdobycia praktycznego doświadczenia.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • analiza raportu ruchy magazynowe vs. raport JPK,
 • identyfikacja i opisanie potencjalnych rozbieżności pomiędzy raportami,
 • zapoznanie się z zasadami kontroli wewnętrznej w spółce,
 • przygotowanie punktu kontrolnego w zakresie JPK,
 • udział w przygotowywaniu dokumentów na potrzeby kontroli wewnętrznej,
 • opisywanie dokumentów w systemie.

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka lub Absolwent/ka studiów na kierunku Finanse, Rachunkowość, Ekonomia.
 • Średniozaawansowana znajomość MS Excel.
 • Szukamy osoby z umiejętnościami analitycznymi, dokładnej i sumiennej.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Twoim głównym zadaniem jako praktykanta/praktykantki w Wydziale Środków Trwałych będzie weryfikacja umów leasingowych i opracowanie raportu różnic. Będziesz również odpowiedzialny/a za inwentaryzację środków trwałych, co pozwoli na wsparcie Wydziału w realizacji podstawowego celu, jakim jest zapewnienie prawidłowej i terminowej ewidencji księgowej w obszarze środków trwałych, gospodarki materiałowej oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. To okazja, żeby zobaczyć, jak wyglądać praca w Departamencie Rachunkowości w jednej z bardziej rozwiniętych organizacji w Polsce.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • weryfikacja schematów rat leasingowych z obrotami na koncie,
 • opracowanie raportu z różnic leasingowych na poszczególnych umowach dla całej linii biznesowej Energia Ciepła,
 • wsparcie procesu wymiany kodów kreskowych na środkach trwałych,
 • uzgodnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka lub Absolwent/ka studiów na kierunku Finanse, Rachunkowość, Ekonomia.
 • Zaawansowana znajomość MS Excel.
 • MS PowerPoint na poziomie średniozaawansowanym.
 • Szukamy osoby zaangażowanej, zmotywowanej i komunikatywnej.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz odpowiedzialny za analizę dokumentacji technicznej. Twoim zadaniem będzie adaptacja poszczególnych zapisów Dokumentacji Techniczno- Ruchowej do wewnętrznej dokumentacji. To okazja, żeby zapoznać się z działaniem urządzeń energetycznych, poznać pracę w Departamencie Technicznym sprawującym nadzór specjalistyczny nad prowadzeniem procesu produkcyjnego przy wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej.

Do Twoich zadań należeć będzie:

W projekcie nr 1

 • Przegląd dokumentacji technicznej kotłów olejowych.
 • Wprowadzanie zapisów do instrukcji eksploatacji.
 • Opracowanie szczegółowych wytycznych obsługowych dla personelu eksploatacyjnego.

W projekcie nr 2

 • Opracowanie treści Instrukcji eksploatacyjnych urządzeń energetycznych.
 • Opracowanie dokumentacji rysunkowej technicznej i technologicznej jako załączników.
 • Archiwizacja dokumentacji technicznej.

W projekcie nr 3

 • Integracja systemów raportowania z różnych źródeł danych.
 • Inwentaryzacja dokumentacji technicznej w obszarze produkcyjnym.
 • Stworzenie bazy zagrożeń w projekcie oceny ryzyka zawodowego.

Jakiego profilu szukamy?

 • Absolwent magisterskich studiów technicznych lub ukończony licencjat, najlepiej kierunek: Energetyka (specjalność cieplno- mechaniczna)

i/lub

 • Absolwent technikum o profilu elektrycznym lub energetycznym
 • Umiejętność odczytu rysunku technicznego.
 • Premiowana będzie dobra znajomość AutoCAD i arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Dokładność i rzetelność przy realizacji powierzanych zadań.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec- sierpień- wrzesień 2018 (3 miesiące).
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz współrealizować projekt Almanach rekrutera – bazę wiedzy teoretycznej i praktycznej, która służyć będzie specjalistom HR na co dzień. Weźmiesz udział w pracy jednocześnie analitycznej i wymagającej współpracy, by zrozumieć procesy HRowe (głównie rekrutacyjne i rozwojowe) działające w dużej ogólnopolskiej organizacji oraz będziesz mógł wnieść do nich własny wkład.

Do Twoich zadań należeć będzie, m.in.:

 • Pomoc w analizie prowadzonych procesów rekrutacyjnych na podstawie dokumentacji.
 • Współtworzenie bazy poszukiwanych kompetencji i narzędzi pozwalających na ich badanie.
 • Wsparcie Wydziału Rekrutacji i Rozwoju w pracy związanej z rekrutacją i organizacją szkoleń.
 • Uczestniczenie w toczących się procesach.
 • Udział w przygotowaniu rekomendacji optymalizacji procesów rekrutacyjnych i szkoleniowych.

Jakiego profilu szukamy?

 • Studenta co najmniej trzeciego roku lub absolwenta studiów społecznych (psychologia, socjologia) lub zarządzania albo pokrewnych.
 • Średniozaawansowanej znajomości Excela.
 • Podstawowej znajomości tematyki HRowej (rekrutacji, szkoleń, zarządzania zasobami ludzkimi).
 • Umiejętności pracy w środowisku sieciowym (Sharepoint, Dysk Google itp.)
 • Nastawienia na pracę w zespole, na cel i analityczności.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – sierpień – wrzesień 2018 (3 miesiące).
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu oceny ryzyka zawodowego, współtworząc bezpieczne warunki pracy w ogólnopolskiej organizacji z branży energetycznej. Weźmiesz udział w wizytach w terenie, zapoznasz się z wynikami badań środowiska pracy i opracujesz niezbędne dane do celów oceny ryzyka zawodowego.

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

 • Zapoznanie się z dokumentacją wyników pomiarów.
 • Uzupełnianie danych w systemie obsługującym ocenę ryzyka zawodowego.
 • Wsparcie zespołu BHP.

Jakiego profilu szukamy?

 • Studenta IV lub V roku lub absolwenta studiów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy/ ochroną środowiska lub pokrewnych.
 • Kogoś zainteresowanego obszarem BHP, a w szczególności doskonaleniem umiejętności oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w dużej organizacji.
 • Znajomości MS Excel.
 • Gracza zespołowego zorientowanego na wspólny cel.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz odpowiedzialny za monitorowanie programów związanych z preferencyjnym finansowaniem (ze środków krajowych i/lub unijnych) oraz identyfikację tych, które mogą stanowić źródło finansowania projektów Spółek Grupy.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • analiza potencjalnych programów finansowania w zakresie obszarów priorytetowych dla Spółek Grupy,
 • przygotowywanie informacji z aktualnymi wiadomościami, wydarzeniami, konkursami i szkoleniami z zakresu finansowania ze środków publicznych,
 • przygotowywanie projektów pism, prezentacji),
 • bieżące wsparcie pracowników Działu.

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka studiów drugiego stopnia lub absolwent na kierunkach: ekonomia, prawo lub stosunki międzynarodowe.
 • Zainteresowanie aspektami związanymi z finansowaniem ze środków publicznych.
 • Bardzo dobra znajomość angielskiego (B2/C1).
 • Bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.
 • Dodatkowym atutem będzie podstawowa znajomość sektora energetycznego.
 • Mile widziana znajomość Generatora Wniosków o Dofinansowanie.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz odpowiedzialny za zadania opisane w projekcie 1 lub 2. Będziesz mógł uczestniczyć w pracach Departamentu Regulacji i Pomocy Publicznej (prawnik) lub Departamentu Zarządzania Systemami Wsparcia i Rynku Energii (inżynier/ekonomista).

Do Twoich zadań należeć będzie:

W projekcie 1

 • Pomoc w analizie projektów aktów normatywnych z zakresu energetyki.
 • Przygotowywanie projektów opinii prawnych i uwag do projektów
 • Wyszukiwanie zmian prawodawstwa PL i UE mającego wpływ na działalność Spółki.
 • Przygotowywanie syntetycznych informacji, prezentacji.

W projekcie 2

 • Przygotowywanie syntetycznych informacji oraz analiz (Excel).
 • Wsparcie zespołu przy obsłudze umów SME i LB2B.
 • Przygotowywanie projektów prezentacji.
 • Przygotowanie materiałów analitycznych do późniejszego wykorzystania przez zespół.

Jakiego profilu szukamy?

 • Absolwent magisterskich studiów prawniczych (w projekcie 1).
 • Absolwent magisterskich studiów inżynierskich lub ekonomicznych (w projekcie 2).
 • Ze znajomością sektora energetycznego i rynku energii.
 • Z podstawową znajomością prawa energetycznego.
 • Wiedzą n/t procesu legislacyjnego w Polsce i UE (w projekcie 1).
 • MS Office (zaawansowany Excel & Power Point).
 • Dobra znajomość angielskiego (B2/C1).
 • Dokładność i rzetelność przy realizacji powierzanych zadań.
 • Komunikatywność i otwartość na nowe wyzwania.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec- sierpień- wrzesień 2018 (3 miesiące).
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz mógł zdobyć umiejętności w zakresie wykonywania audytów energetycznych/efektywności energetycznej. Będziesz mógł poznać pracę w Departamencie Inżynierii w Sekcji Usług Inżynieryjnych i Projektowania.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Udział w pracach zespołu projektowego (audyty energetyczne/efektywność energetyczna).
 • Inwentaryzacja i zbieranie danych.
 • Wykonywanie obliczeń i analiz.
 • Sporządzenie raportów z audytów.

Jakiego profilu szukamy?

 • Absolwent magisterskich studiów technicznych lub ostatni rok studiów, kierunek: Energetyka (np. Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja i/lub Modelowanie komputerowe w energetyce i/lub Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne).
 • Dobra znajomość programów do obliczeń cieplnych i przepływu masowego, modelowania sieci ciepłowniczych, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ARCADIA lub podobne.
 • Bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego dla grupy 1, 2, 3.
 • Dobra znajomość języka angielskiego (B2/C1).
 • Dokładność i rzetelność przy realizacji powierzanych zadań.
 • Komunikatywność i otwartość na nowe wyzwania.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec- sierpień- wrzesień 2018 (3 miesiące).
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Rybnik

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz brał udział w innowacyjnym projekcie uciepłownienia Elektrowni Rybnik. Będziesz mógł poznać pracę w Departamencie Wsparcia Projektów, który obecnie przygotowuje się do przebudowy 2 bloków kondensacyjnych w celu utworzenia nowej jednostki kogeneracyjnej.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Analiza/przetwarzanie danych dokumentacji projektu (w tym Koncepcji i Studium Wykonalności).
 • Udział w inwentaryzacji dostępnych zasobów archiwalnych (dokumentacja) oraz istniejących instalacji związanych z projektem.
 • Udział w przygotowywaniu dokumentacji (schematy, rysunki) dla potrzeb projektu.
 • Zapoznanie się z obiektami technologicznymi elektrowni, w szczególności związanymi z projektem uciepłownienia Rybnika.
 • Opracowywanie dokumentacji.

Jakiego profilu szukamy?

 • Absolwent magisterskich studiów technicznych lub ostatni rok studiów, najlepiej kierunek: Energetyka (specjalność cieplno- mechaniczna) lub Mechanika (urządzenia energetyczne).
 • Bardzo dobre – praktyczne umiejętności AutoCAD.
 • Dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Mile widziana będzie znajomość programu do obliczeń termodynamicznych (np. EES, Thermis, Ebsilon).
 • Dobra znajomość angielskiego (B2/C1).
 • Dokładność i rzetelność przy realizacji powierzanych zadań.
 • Komunikatywność i otwartość na nowe wyzwania.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec- sierpień- wrzesień 2018 (3 miesiące).
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków/Toruń

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz odpowiedzialny za zadania opisane w projekcie 1 lub 2. Będziesz mógł poznać pracę w Departamencie Badań i Rozwoju lub w Departamencie Projektów Inwestycyjnych w branży energetycznej.

Do Twoich zadań należeć będzie:

W projekcie nr 1 (Kraków)

 • Analiza pracy układu sieci ciepłowniczej w PGE Toruń S.A.
 • Wykonanie obliczeń dla kilku wariantów technicznych instalacji pompowania wody ciepłowniczej.
 • Opracowanie rekomendacji i wytycznych.
 • Walidacja termodynamiczna układu.

W projekcie nr 2 (Toruń)

 • Wsparcie dla Projektu GT 50 (PGE Toruń) ), m. in.: 
  • zbieranie uwag do dokumentacji technicznej na potrzeby projektu
  • organizowanie spotkań, telekonferencji z wykonawcami, redagowanie notatek
  • udział w przygotowywaniu dokumentacji (schematy, rysunki) dla potrzeb projektu)
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia przetargu na wykonawcę.
 • Zapoznanie się z obiektami technologicznymi elektrociepłowni.

Jakiego profilu szukamy?

 • Absolwent magisterskich studiów technicznych lub ostatni rok studiów, najlepiej kierunek: Energetyka (specjalność cieplno- mechaniczna) lub Mechanika (urządzenia energetyczne, układy pompowe).
 • Mile widziana będzie znajomość programu do obliczeń termodynamicznych (np. EES, Thermis, Ebsilon) - projekt 1.
 • Dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Dobra znajomość angielskiego (B2/C1) – projekt 2.
 • Dokładność i rzetelność przy realizacji powierzanych zadań.
 • Komunikatywność i otwartość na nowe wyzwania.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec- sierpień- wrzesień 2018 (3 miesiące).
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków/Toruń

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz odpowiedzialny za zadania opisane w projekcie 1 lub 2. Będziesz mógł poznać pracę w Departamencie Badań i Rozwoju lub w Departamencie Projektów Inwestycyjnych w branży energetycznej.

Do Twoich zadań należeć będzie:

W projekcie nr 1 (Kraków)

 • Analiza pracy układu sieci ciepłowniczej w PGE Toruń S.A.
 • Wykonanie obliczeń dla kilku wariantów technicznych instalacji pompowania wody ciepłowniczej.
 • Opracowanie rekomendacji i wytycznych.
 • Walidacja termodynamiczna układu.

W projekcie nr 2 (Toruń)

 • Wsparcie dla Projektu GT 50 (PGE Toruń) ), m. in.: 
  • zbieranie uwag do dokumentacji technicznej na potrzeby projektu
  • organizowanie spotkań, telekonferencji z wykonawcami, redagowanie notatek
  • udział w przygotowywaniu dokumentacji (schematy, rysunki) dla potrzeb projektu)
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia przetargu na wykonawcę.
 • Zapoznanie się z obiektami technologicznymi elektrociepłowni.

Jakiego profilu szukamy?

 • Absolwent magisterskich studiów technicznych lub ostatni rok studiów, najlepiej kierunek: Energetyka (specjalność cieplno- mechaniczna) lub Mechanika (urządzenia energetyczne, układy pompowe).
 • Mile widziana będzie znajomość programu do obliczeń termodynamicznych (np. EES, Thermis, Ebsilon) - projekt 1.
 • Dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Dobra znajomość angielskiego (B2/C1) – projekt 2.
 • Dokładność i rzetelność przy realizacji powierzanych zadań.
 • Komunikatywność i otwartość na nowe wyzwania.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec- sierpień- wrzesień 2018 (3 miesiące).
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.
gkpge_kariera_site