Wierzymy, że przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną kandydat jest świadomy stanowiska na jakie aplikuje i swoich umiejętności. Kandydat aplikujący powinien szczegółowo zapoznać się ofertą, być świadomym, jakie elementy są ważne dla niego w przyszłej pracy.  Dodatkowo, kandydat, przed spotkaniem rekrutacyjnym powinien zapoznać się z ogólnymi informacjami o firmie, które są  dostępne na stronie internetowej www.gkpge.pl

Podczas rozmowy zależy nam na zapoznaniu się z doświadczeniami kandydata, sprawdzeniu jego wiedzy, określeniu kompetencji i przekonaniu, że  praca w PGE Polskiej Grupie Energetycznej spełni oczekiwania zarówno kandydata jak i firmy.

gkpge_kariera_site