Wszystkich kandydatów prosimy o zapoznanie się z aktualnymi ogłoszeniami rekrutacyjnymi i zaaplikowanie na wybraną ofertę pracy za pomocą przycisku APLIKUJ w ogłoszeniu.

W przypadku braku oferty spełniającej państwa oczekiwania prosimy o przesłanie aplikacji korzystając z poniższego linku >>

Trafi ona do ogólnej bazy kandydatów PGE S.A

Wierzymy, że przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną kandydat jest świadomy stanowiska na jakie aplikuje i swoich umiejętności. Kandydat aplikujący powinien szczegółowo zapoznać się ofertą, być świadomym, jakie elementy są ważne dla niego w przyszłej pracy.  Dodatkowo, kandydat, przed spotkaniem rekrutacyjnym powinien zapoznać się z ogólnymi informacjami o firmie, które są  dostępne na stronie internetowej www.gkpge.pl

Podczas rozmowy zależy nam na zapoznaniu się z doświadczeniami kandydata, sprawdzeniu jego wiedzy, określeniu kompetencji i przekonaniu, że  praca w PGE Polskiej Grupie Energetycznej spełni oczekiwania zarówno kandydata jak i firmy.

Przetwarzamy dane osobowe przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy kandydat wyrazi dodatkową, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji wówczas dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, od chwili wyrażenia zgody. Zgodę można wycofać w każdym czasie wówczas dane zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych kandydatów do pracy znajduje się w Klauzula informacyjna.

gkpge_kariera_site