Wszystkich kandydatów prosimy o zapoznanie się z aktualnymi ogłoszeniami rekrutacyjnymi i zaaplikowanie na wybraną ofertę pracy za pomocą przycisku APLIKUJ w ogłoszeniu.

W przypadku braku oferty spełniającej państwa oczekiwania prosimy o przesłanie aplikacji korzystając z poniższego linku >>

Trafi ona do ogólnej bazy kandydatów PGE S.A

Wierzymy, że przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną kandydat jest świadomy stanowiska na jakie aplikuje i swoich umiejętności. Kandydat aplikujący powinien szczegółowo zapoznać się ofertą, być świadomym, jakie elementy są ważne dla niego w przyszłej pracy.  Dodatkowo, kandydat, przed spotkaniem rekrutacyjnym powinien zapoznać się z ogólnymi informacjami o firmie, które są  dostępne na stronie internetowej www.gkpge.pl

Podczas rozmowy zależy nam na zapoznaniu się z doświadczeniami kandydata, sprawdzeniu jego wiedzy, określeniu kompetencji i przekonaniu, że  praca w PGE Polskiej Grupie Energetycznej spełni oczekiwania zarówno kandydata jak i firmy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przekazaniem swojej oferty do PGE S.A. i/lub spółki Grupy Kapitałowej PGE, prosimy o sprawdzenie, że przekazywane do PGE S.A. CV i/lub listy motywacyjne zawierają klauzulę o poniższej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w obecnych i przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE S.A. i/lub spółki Grupy Kapitałowej PGE, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej PGE S.A. i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy”.

Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) PGE S.A. informuje, iż:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496) przy ul. Mysiej 2, zwana dalej Spółką,
  • Państwa dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenie dodatkowej zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, w tym umieszczenia Państwa danych osobowych w bazie rekrutacyjnej PGE S.A. i przechowywania ich przez okres 12 miesięcy,
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane spółkom Grupy Kapitałowej PGE tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Dystrybucja S.A., PGE Obrót S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Systemy S.A., PGE EJ 1 Sp. z o.o., PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa sp. z o.o. oraz PGE Dom Maklerski S.A.
  • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie, przypadku wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, prosimy o przesłanie stosownej informacji e-mail na adres rekrutacja@gkpge.pl., wówczas wszystkie dotyczące Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
  • podstawą podania danych jest w szczególności art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany powyżej zakres.
gkpge_kariera_site