Stażysta w Departamencie Zarządzania Komunikacją i Marketingiem Spółka: PGE SA Nr ref: DKM/S/1/2019 Miejsce pracy: Warszawa

Stanowisko: Stażysta 

Lokalizacja: Warszawa, Mysia 2

 

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako stażysta będziesz wspierał w bieżących zadaniach zespół komunikacji wewnętrznej,  zajmiesz się projektami komunikacyjnymi, organizacją konkursów dla pracowników oraz cyklem artykułów w mediach wewnętrznych.

Będzie to okazja do poznania, jak wyglądają procesy komunikacyjne w dużej firmie.

Do Twoich zadań będzie należeć m.in.:

 • Przygotowywanie artykułów do mediów wewnętrznych
 • Wspieranie działań komunikacyjnych angażujących pracowników
 • Stworzenie koncepcji odpowiedniej zakładki w Intranecie

Jakiego profilu szukamy?

 • Studenta/ki lub absolwenta/ki kierunków humanistycznych (polonistyka, dziennikarstwo) ostatniego roku studiów licencjackich lub studiów magisterskich 
 • Umiejętności niezbędnych w pracy ze słowem – tzw. lekkiego pióra
 • Osoby kreatywnej
 • Osoby samodzielnej
 • Umiejętności pracy w grupie
 • Zaawansowanej znajomości PowerPointa i Worda
 • Znajomość programu Adobe Photoshop będzie niewątpliwym atutem

Co możemy Ci zaoferować?

 • Staż z możliwością pracy z najlepszymi ekspertami ds. komunikacji 
 • Inspirujące doświadczenia przy dużych projektach komunikacyjnych 
 • Pełną wyzwań pracę przy projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site