Starszy Specjalista ds. Ubezpieczeń Spółka: PGE Energia Ciepła S.A. Nr ref: PGEEC/CEN/DW/08/2020 Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Wsparcie procesu zawierania i odnawiania polis ubezpieczeniowych, w tym w ramach postępowań PZP,
 • Opracowanie materiałów na potrzeby zawarcia umów ubezpieczeniowych, postępowań zakupowych związanych z zapewnieniem ubezpieczenia.
 • Koordynowanie procesu likwidacji szkód, współpraca z jednostkami wewnętrznymi grupy oraz ubezpieczycielami i innymi podmiotami zaangażowanymi w likwidację szkód,
 • Przygotowywanie planów kosztów ubezpieczeń na potrzeby procesu budżetowania,
 • Opiniowanie umów w zakresie zapisów dotyczących wymagań ubezpieczeniowych.
 • Nadzór nad procedurami ubezpieczeniowymi wraz z ich okresową aktualizacją,
 • Proponowanie i wdrażanie usprawnień w procesie zarządzania ubezpieczeniami.
 • Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych dotyczących ubezpieczeń w systemie SAP
 • Raportowanie na potrzeby komórki organizacyjnej, Spółki i Grupy Kapitałowej,
 • Archiwizację i nadzór nad dokumentacją ubezpieczeniową,

Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimum 2 letniego doświadczenia na stanowisku specjalistycznym w obszarze ubezpieczeń.
 • Wyższego wykształcenia.
 • Doświadczenia w pracy projektowej, oraz umiejętności pracy zespołowej.
 • Znajomość regulacji rynku ubezpieczeniowego w zakresie m.in. ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej.
 • Umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia.
 • Umiejętności pozyskiwania i doboru informacji oraz wyciągania wniosków.
 • Umiejętności pracy pod presją czasu.
 • Wysokiego poziomu komunikatywności i kultury osobistej,
 • Znajomości programów Microsoft Office,
 • Orientacja na pozyskiwanie i przekazywanie informacji.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Przejrzysty system premiowy.
 • Perspektywy dalszego rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych.
 • Prywatną opiekę zdrowotną.
 • Ubezpieczenie grupowe.
 • Liczne świadczenia z ZFŚS.
 • Pozytywną atmosferę w pracy.

gkpge_kariera_site