Starszy Specjalista ds. Skarbu Spółka: PGE Energia Ciepła S.A. Nr ref: PGEEC/CEN/KE/3/2020 Miejsce pracy: Kraków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 

 • Zarządzanie środkami pieniężnymi, przygotowywanie planów przepływów pieniężnych oraz kontrolowanie płynności finansowej
 • Przygotowywanie planów kosztów i przychodów finansowych na potrzeby procesu budżetowania
 • Współuczestniczenie w ustalaniu warunków umów, opiniowanie umów, wdrażanie nowych usług finansowych
 • Opracowywanie materiałów na potrzeby zawarcia umów z instytucjami finansowymi
 • Zapewnianie, wdrażanie i obsługę usług bankowych
 • Identyfikację ryzyka walutowego, wykonywanie transakcji zabezpieczających kurs walutowy
 • Raportowanie na potrzeby komórki organizacyjnej, Spółki i Grupy Kapitałowej
 • Wycenę instrumentów finansowych
 • Archiwizację i nadzór nad dokumentacją bankową i korporacyjną
 • Wsparcie procesu zapewniania ubezpieczeń, zawierania i odnawiania polis ubezpieczeniowych

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wyższego wykształcenia
 • Minimum 2 letniego doświadczenia na stanowisku specjalistycznym w obszarze finansów
 • Doświadczenia w pracy projektowej
 • Znajomości produktów finansowych oraz narzędzi ich wyceny
 • Podstawowej znajomości Kodeksu Spółek Handlowych oraz zasad rachunkowości
 • Umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Umiejętności pozyskiwania i doboru informacji oraz wyciągania wniosków
 • Umiejętności pracy pod presją czasu
 • Umiejętności pracy w zespole oraz komunikatywności
 • Podstawowej znajomości systemów finansowych klasy ERP
 • Znajomości programów Microsoft Office na poziomie średniozaawansowanym
 • Umowę o pracę
 • Przejrzysty system premiowy
 • Perspektywy dalszego rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych
 • Prywatną opiekę zdrowotną
 • Liczne świadczenia z ZFŚS
 • Pozytywną atmosferę w pracy

gkpge_kariera_site