Starszy Specjalista ds. Aparatury Kontrolo-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) Spółka: PGE EC S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie Nr ref: PGEEC/CUW/PW/25/2019 Miejsce pracy: Kraków

Osoba na tym stanowisku będzie głównie odpowiedzialna za:

 • zapewnienie właściwego funkcjonowania i dyspozycyjności urządzeń w branży.
 • przygotowanie i nadzór nad realizacją prac na urządzeniach i instalacjach w branży
 • nadzór nad utrzymaniem i rozwojem majątku produkcyjnego w obszarze branży Aparatury Kontrolo-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) dla podległych jednostek,
 • udział w przygotowaniu i weryfikacji planów OPEX i CAPEX,
 • udział w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z utrzymaniem wskazanych urządzeń oraz doradztwo techniczne,
 • udział w projektach rozwojowych majątku produkcyjnego,
 • kontrola realizacji budżetów oraz raportowanie zaplanowanych zadań do Głównego Specjalisty,
 • udział w przygotowywaniu technicznych materiałów przetargowych oraz w postepowaniach przetargowych i wyborze wykonawców,
 • tworzenie planów remontowych i inwestycyjnych,
 • wykonywanie audytów i analiz technicznych w spółkach PGE EC i spółkach powiązanych i raportowanie do Gł. Specjalisty.
 • aktualizację wiedzy o nowych technologiach, rynku, i kosztach w branży,
 • organizację pracy przydzielonego zespołu,
 • przestrzeganie przepisów BHP.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego – preferowane - automatyka
 • minimum 5-letniego doświadczenia w obszarze utrzymania majątku firm oraz inwestycji w branży AKPiA,
 • znajomości procesu inwestycyjnego i remontowego dla obiektów i instalacji AKPiA oraz Systemów Sterowania,
 • znajomości rynkowych procedur przetargowych,
 • znajomości procesu technologicznego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
 • znajomości zasad ogólnych BHP oraz BHP w energetyce,
 • umiejętności organizacji pracy własnej oraz dużych zespołów,
 • wysokich zdolności analitycznych,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do wyjazdów delegacyjnych
 • dobrej znajomości MS Office.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dużej firmie energetycznej,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy,
 • możliwość rozwoju w ramach struktury wewnętrznej,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • liczne świadczenia z ZFŚS,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

gkpge_kariera_site