Starszy Specjalista ds Automatyki Spółka: PGE Energia Ciepła S.A. Nr ref: PGEEC/CEN/DW/12/2020 Miejsce pracy: Kraków

Osoba na tym stanowisku będzie głównie odpowiedzialna za:

 • zapewnienie właściwego funkcjonowania i dyspozycyjności urządzeń w branży AKPiA w szczególności systemów sterowania DCS, PLC, SCADA
 • nadzór nad utrzymaniem i rozwojem majątku produkcyjnego w obszarze branży AKPiA w szczególności systemów sterowania DCS, PLC, SCADA
 • nadzór nad utrzymaniem układów zabezpieczeń technologicznych oraz układów automatycznej regulacji w systemach DCS / PLC
 • współpraca z działem PGE IT w zakresie cyberbezpieczeństwa w obszarze infrastruktury OT
 • nadzór nad utrzymaniem i rozwojem Systemów Akwizycji Danych w grupie PGE EC
 • udział w przygotowaniu i weryfikacji planów OPEX i CAPEX,
 • udział w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z utrzymaniem wskazanych urządzeń oraz doradztwo techniczne,
 • udział w projektach rozwojowych majątku produkcyjnego,
 • kontrola realizacji budżetów oraz raportowanie zaplanowanych zadań do Głównego Specjalisty,
 • udział w przygotowywaniu technicznych materiałów przetargowych oraz w postepowaniach przetargowych i wyborze wykonawców,
 • tworzenie planów remontowych i inwestycyjnych,
 • wykonywanie audytów i analiz technicznych w spółkach PGE EC i spółkach powiązanych i raportowanie do Gł. Specjalisty.
 • aktualizację wiedzy o nowych technologiach, rynku, i kosztach w branży,
 • organizację pracy przydzielonego zespołu,
 • przestrzeganie przepisów BHP.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego – preferowane - automatyka
 • minimum 5-letniego doświadczenia w obszarze utrzymania majątku firm oraz inwestycji w branży AKPiA,
 • mile widziane doświadczenie z pracy z systemami DCS firm ABB, Emerson, IASE, Valmet,
 • znajomości procesu inwestycyjnego i remontowego dla obiektów i instalacji AKPiA oraz Systemów Sterowania,
 • znajomości rynkowych procedur przetargowych,
 • ogólna znajomości procesu technologicznego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
 • znajomości zasad ogólnych BHP oraz BHP w energetyce,
 • umiejętności organizacji pracy własnej oraz dużych zespołów,
 • wysokich zdolności analitycznych,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do wyjazdów delegacyjnych,
 • dobrej znajomości MS Office.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Przejrzysty system premiowy
 • Perspektywy dalszego rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych
 • Prywatną opiekę zdrowotną
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Liczne świadczenia z ZFŚS
 • Pozytywną atmosferę w pracy
 • Elastyczne godziny pracy
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

gkpge_kariera_site