Specjalista w Wydziale Organizacji Spółka: PGE S.A. Nr ref: DOS/1/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Zarządzanie standardem dokumentacji procesowej w PGE S.A. oraz Grupie Kapitałowej PGE
 • Realizowanie regularnych cyklicznych przeglądów dokumentacji procesowej
 • Koordynowanie procesu uzgodnień i zatwierdzania dokumentacji procesowej
 • Zarządzanie narzędziem/aplikacją IT dla dokumentacji procesowej
 • Przygotowywanie i obsługa szkoleń/warsztatów dla pracowników PGE S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE z zakresu dokumentacji procesowej oraz narzędzia/aplikacji IT dla dokumentacji procesowej
 • Wsparcie w przygotowywaniu projektów pełnomocnictw: współpraca z Komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania projektów pełnomocnictw, koordynacja procesu udzielania pełnomocnictw zgodnie z obowiązującą w Spółce Procedurą dotyczącą udzielania pełnomocnictw
 • Współpraca z komórką właściwą ds. prawnych w zakresie uzyskiwania akceptacji formalno – prawnej projektowanych pełnomocnictw
 • Aktualizacja i archiwizacja pełnomocnictw
 • Prowadzenie Rejestru pełnomocnictw PGE S.A., a w szczególności dbanie o jego aktualność zgodnie z zapisami Procedury udzielania pełnomocnictw oraz zaciągania zobowiązań na ich podstawie w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Przeprowadzanie we współdziałaniu z dyrektorami Komórek organizacyjnych cyklicznej weryfikacji stanu aktualności i zasadności udzielonych pełnomocnictw – cykliczne przeglądy pełnomocnictw

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w  zakresie zarządzania dokumentacją procesową
 • Doskonała znajomość pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint, Paint)
 • Umiejętność dobrej organizacji pacy i planowania
 • Sumienność,  dokładność, zaangażowanie
 • Odpowiedzialność i kreatywność, otwartość na zmiany
 • Myślenie analityczne
 • Mile widziana dobra znajomość języka angielskiego

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach branżowych
gkpge_kariera_site