Specjalista ds. Rozwoju Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Nr ref: GiEK/ECG/05/2018 Miejsce pracy: Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Udział w pracach dotyczących analizy bliższego i dalszego otoczenia elektrociepłowni (ECG) w zakresie konkurencji, dostawców, utrzymywania przewagi technologicznej.
 • Ocena nowych inicjatyw w zakresie technologii.
 • Udział w fazie prac przedinwestycyjnych, przygotowywania, realizacji i przekazania inwestycji do eksploatacji.
 • Wykonywanie szacunków kosztów w każdej fazie procesu inwestycyjnego.
 • Analizy poprawności i kompletności dokumentacji inwestycyjnej.
 • Analiza i tworzenie harmonogramów realizacji prac.
 • Analiza poprawności kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, przedmiarów robót.
 • Uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjnym.
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej i formalno prawnej inwestycji.
 • Udział w negocjacjach z kontrahentami.
 • Praca w zespole projektowym zgodnie z metodyką Project Management obowiązującą w PGE S.A.
 • Nadzór ze strony zamawiającego w zakresie technologicznym.
 • Administrowanie dokumentacją wydziału, w tym prowadzenie archiwum wydziałowego.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek energetyka, elektroenergetyka, automatykai robotyka, mechatronika, zarządzanie inżynierskie.
 • Przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 • Wiedza na temat urządzeń technologicznych, obiegów i instalacji w energetyce
 • Wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego, prawa budowlanego i procedur postępowania administracyjnego
 • Umiejętność korzystania z oprogramowania MS Office, w szczególności:
  • MS Word – co najmniej formatowanie tekstu
  • MS Excel – co najmniej korzystanie z formuł i funkcji np. NPV, IRR, funkcji ‘szukaj wyniku’, agregacji danych w tabeli przestawnej
  • MS Project – co najmniej identyfikacja statusu zadania (e.g. rozpoczęte, opóźnione) oraz ścieżki krytycznej harmonogramu
  • MS Outlook – co najmniej posługiwanie się modułem ‘Poczta’ i ‘Kalendarz’
  • MS PowerPoint – co najmniej uzupełnienie prezentacji
 • Umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność
 • Dyspozycyjność
 • Znajomość j. angielskiego

Dodatkowymi atutami będą:

 • Posiadanie świadectw kwalifikacyjnych D w grupie I, II, III
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość MS SharePoint
 • Znajomość AUTO-CAD
 • Odbyte kursy i szkolenia zawodowe

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Wynagrodzenie do ustalenia w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ZUZP

Oferty kandydatów zawierające:

 • cv  
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

proszę przesyłać:

 • Pocztą tradycyjną na adres: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, ul. Energetyków 6,66-400 Gorzów Wlkp., Gł. Specjalista ds. HRBP lub
 • E-mailem, klikając w przycisk APLIKUJ, z nazwą stanowiska w tytule maila