Specjalista ds. marketingu Spółka: PGE Centrum Nr ref: GKPGE/PGECEN/6/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

Twoje zadania:

 • tworzenie i realizację strategii marketingowej,
 • planowanie i koordynowanie kampanii promocyjnych,
 • współpraca z agencjami reklamowymi, agencjami digital, domami mediowymi i dostawcami usług,
 • tworzenie raportów i analiz w obszarze realizacji kampanii oraz zarządzania produktem,
 • przygotowywanie materiałów dotyczących ofert (regulaminy, skrypty, ulotki),
 • współpraca z zespołem IT przy wdrażaniu zmian na stronie firmy,
 • analiza działań konkurencji,
 • organizację eventów promocyjnych.

Profil idealnego kandydata:

Ta praca jest dla Ciebie jeśli:

 • posiadasz co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w dziale marketingu, dziale zarządzania produktami lub agencji reklamowej,
 • posiadasz wyższe wykształcenie w obszarze marketingu lub kierunków pokrewnych,
 • jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami marketingowymi,
 • masz głowę pełną pomysłów a kreatywność to Twoja mocna strona,
 • Twój język angielski jest na poziomie komunikatywnym a w małym palcu posiadasz obsługę MS Office.

Ze swojej strony gwarantujemy:

To co możemy zaoferować Tobie:

 • umowę na zastępstwo,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce Grupy Kapitałowej PGE,
 • konkurencyjne wynagrodzenie i narzędzia pracy takie jak laptop czy smartfon,
 • pracę w biurze w samym centrum Warszawy,
 • opiekę medyczną,
 • dofinansowanie do pysznych posiłków na naszej stołówce.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Centrum Sp. z o.o. pod adresem e-mail: InspektorOchronyDanych@lumipge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

gkpge_kariera_site