Specjalista ds. Innowacji Spółka: PGE Dystrybucja - Centrala Nr ref: GKPGE/DYS/3/2018 Miejsce pracy: Lublin

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Wsparcie organizacji w tworzeniu portfela projektów na potrzeby realizacji celów strategicznych
 • Analiza technologii innowacyjnych pod kątem realizacji celów strategicznych
 • Identyfikacja inicjatyw projektowych o charakterze innowacyjnym wspierających realizację celów strategicznych Spółki
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi w Spółce
 • Współpraca ze środowiskiem naukowym oraz monitoring dostępnych technologii innowacyjnych
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze innowacji z kraju i ze świata
 • Współpraca z pozostałymi komórkami i z jednostkami organizacyjnymi Spółki i Oddziałów oraz Departamentami i Biurami Centrum Korporacyjnego przy realizacji zakresu odpowiedzialności Biura
 • Zadania administracyjne SAP itd.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie: wyższe branżowe (elektroenergetyka lub pokrewne), akceptowalne przy odpowiedniej praktyce średnie elektryczne + wyższe techniczne /ekonomiczne /informatyczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności bardzo dobra znajomość MS Excel i MS Visio, MS Project
 • Doświadczenie zawodowe w organizacji - co najmniej 5 lat w obszarze powiązanym z utrzymaniem/ eksploatacją sieci dystrybucyjnej
 • Cechy osobowe: Zdolności analityczne, komunikatywność, umiejętności pracy zespołowej, orientacja na realizację celu
 • Mile widziane doświadczenie z zakresu modelowania procesów biznesowych
 • Mile widziana umiejętność projektowania w Matlab Simulink i Autocad 3D
 • Prawo jazdy kategorii B

Ze swojej strony gwarantujemy:

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Udział w pracach projektowych z najnowszymi technologiami
 • Praca w środowisku międzynarodowym
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzenie wiedzy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. (adres: ul. Garbarska 21A; 20‑340 Lublin). Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest dostępna na stronie www.pgedystrybucja.pl/dane-osobowe

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku podania przez Panią/Pana w CV i liście motywacyjnym dodatkowych danych, innych niż: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dokumenty muszą zawierać podpisaną klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE Dystrybucja S.A. moich danych osobowych zamieszczonych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, innych niż: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

……………….………… (podpis kandydata)

W przypadku braku Pani/Pana zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, nie będzie możliwy Pani/Pana udział w niniejszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Jeśli chce Pani/Pan wziąć udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych w PGE Dystrybucja S.A., prosimy o zamieszczenie i podpisanie w CV lub liście motywacyjnym klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE Dystrybucja S.A. moich danych osobowych zamieszczonych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE Dystrybucja S.A., w tym na umieszczenie moich danych w jej bazie rekrutacyjnej i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy.

……………….………… (podpis kandydata)

gkpge_kariera_site