Specjalista ds dostaw paliw produkcyjnych Spółka: PGE GiEK - O. ZEC Bydgoszcz Nr ref: GiEK/ECB/02/18/DL Miejsce pracy: Bydgoszcz

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Przeprowadzanie rozliczeń z dostawcami, sprawdzanie faktur i potwierdzanie ich zgodności
 • Sporządzanie dobowych przychodów i rozchodów paliw produkcyjnych i pomocniczych
 • Prowadzenie dokumentacji i statystyki w zakresie dostarczonych i rozchodowanych paliw
 • Prowadzenie gospodarki paliwami produkcyjnymi płynnymi i stałymi w zakresie dokonywania uzgodnień i rozliczeń kaloryczności, zawartości popiołu i siarki na podstawie analiz laboratoryjnych, a w razie rozbieżności wnioskowanie o reklamowanie u dostawcy
 • Weryfikacja i rozliczanie faktur za dostarczony węgiel, a w razie rozbieżności wnioskowanie o reklamowanie u dostawcy
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej paliw produkcyjnych podstawowych
  i pomocniczych (ewidencja w systemie SAP R/3)

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • Rzetelność i terminowość
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Mile widziana znajomość systemu finansowo-księgowego SAP

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5.

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: gieksa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site