Spawacz Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Nr ref: PGEGiEK/DO/2/2018 Miejsce pracy: Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.:

 • Utrzymanie sprawności technicznej w zakresie mechanicznym maszyn, instalacji i urządzeń celem zapewnienia realizacji planu energii elektrycznej i cieplnej, w tym: turbogeneratorów wraz z urządzeniami pomocniczymi, urządzeń instalacji odsiarczania spalin, urządzeń stacji demineralizacji wody, urządzeń pompowni centralnej, drenażowej ścieków przemysłowo-deszczowych, oczyszczalni ścieków, urządzeń elektrolizerni, urządzeń wytwórczych ciepłownictwa, przemysłowej sieci ciepłowniczej miasta Gryfina wraz z węzłami własnymi u odbiorców
 • Poszukiwanie i usuwanie nieprawidłowości pracy podległych urządzeń, usuwanie skutków awarii i usterek, przywracanie pod presją czasu podległych układów technologicznych do prawidłowej pracy
 • Cykliczną i regularną kontrolę techniczną stanu urządzeń wynikającą z obowiązujących przepisów i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
 • Udział w przygotowaniu urządzeń i instalacji energetycznych do remontu i ruchu
 • Natychmiastowe reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie technologicznym pracujących urządzeń
 • Analizowanie stanu ruchowego urządzeń na podstawie oględzin zewnętrznych

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie średnie zawodowe, średnie ogólne lub zasadnicze zawodowe, preferowany kierunek mechanika lub pokrewny
 • Podstawowe uprawnienia spawalnicze elektryczne i gazowe
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne grupa I pkt 1,6 oraz grupa II pkt 2,3,5,6,7,8
 • Ogólna znajomość zasady działania konwencjonalnych bloków energetycznych i instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą
 • Umiejętność pracy w zespole 
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres

Termin i miejsce składania CV:

   Dokumenty (CV) należy składać osobiście, przesłać pocztą bądź przesłać na adres e-mail   (klikając w przycisk APLIKUJ) z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Spawacz”  

 Adres do korespondencji:

    PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.- Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra  Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo - Wydział HR.

   

 

 

gkpge_kariera_site