Samodzielny Specjalista/Ekspert w Departamencie Audytu Spółka: PGE S.A. Nr ref: DA/01/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

Realizowanie zadań i czynności audytowych, tj:

 • Przygotowanie programów zadań audytowych
 • Kierowanie zespołem audytorów lub współpraca w ramach zespołu audytowego
 • Przygotowanie informacji i prezentowanie wyników zrealizowanych zadań audytowych
 • Doradztwo w zakresie objętym funkcjami audytu
 • Udział w przygotowaniu planów audytu wewnętrznego
 • Współpraca w przygotowaniu sprawozdań okresowych z realizacji zadań audytu wewnętrznego
 • Współpraca w tworzeniu i aktualizowaniu procedur audytu wewnętrznego

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (II stopnia) – preferowane ekonomiczne lub techniczne (o kierunku: energetyka, informatyka lub górnictwo)
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w audycie wewnętrznym lub zewnętrznym
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office
 • Dobra znajomość systemu SAP, w szczególności modułów RiL i CO
 • Wiedza i umiejętności związane z procesami zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych i do pracy poza siedzibą PGE
 • Umiejętności: analityczne, samodzielnego rozwiązywania problemów, zarządzania zmianą, pracy w zespole, do działania pod presją czasu oraz odporność na stres
 • Terminowość, systematyczność i dokładność w działaniu
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • Inicjatywa, samodzielność w działaniu i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • Bardzo dobra organizacja pracy na stanowisku
 • Orientacja biznesowa i techniczna
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Brak karalności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowymi atutami będą:

 • Posiadanie certyfikatów zawodowych np. CIA, CGAP, CRMA, CISA i in. z obszarów audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, rachunkowości, finansów lub audytu IT
 • Znajomość zagadnień z zakresu audytów IT lub audytu śledczego
 • Prawo jazdy kat. B

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Udział w szkoleniach branżowych