Samodzielny Specjalista ds. Administracyjno - Prawnych Spółka: PGE Centrum Sp. z o.o. Nr ref: GKPGE/PGECEN/1/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Opracowanie, zgodnie z potrzebami raportów w tym: rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, kwartalnych informacji o spółce oraz bieżących raportów dla PGE
 • Prowadzenia rejestru korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Zarządzanie procesem udzielania pełnomocnictw wraz z prowadzeniem rejestru udzielonych, pełnomocnictw oraz opracowywaniem projektów pełnomocnictw
 • Zarządzanie bankiem umów spółki oraz innych dokumentów spółki
 • Wsparcie przy organizacji i koordynacji posiedzeń Zarządu i RN
 • Monitorowanie i przygotowywanie raportów o stanie realizacji uchwał i zaleceń Zarządu
 • Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych
 • Aktualizacja oraz opiniowanie dokumentów wewnętrznych spółki
 • Opracowywanie materiałów analitycznych, zestawień, raportów dotyczących obsługi władz spółki
 • Współpraca z departamentami PGE w zakresie powierzonych zadań

Profil Idealnego Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach zbliżonych zakresem obowiązków,w dużych organizacjach o strukturze rozproszonej
 • Praktyczna znajomość aspektów z zakresu funkcjonowania spółki giełdowej, prawa administracyjnego, prawa cywilnego i kodeksu spółek handlowych
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Zdolność do działania pod presją czasu i zmian
 • Wysoka kultura osobista
 • Dokładność i skrupulatność w działaniu
 • Umiejętność identyfikacji, analizowania i kojarzenia powiązanych ze sobą zdarzeń
 • Wysoka komunikatywność i precyzja w mowie i piśmie
 • Umiejętność analitycznego myślenia i syntezy wniosków

Ze swojej strony oferujemy:

 • Pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dodatkowe benefity pracownicze
 • Możliwość rozwoju zawodowego