Obchodowy Spółka: PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie Nr ref: PGEEC/KRK/KE/2/2020 Miejsce pracy: Kraków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Eksploatację urządzeń energetycznych (m.in. kotły i turbozespoły parowe wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz instalacjami oczyszczania spalin).
 • Przygotowywanie i dokonywanie przełączeń urządzeń i instalacji.
 • Kontrolowanie stanu urządzeń i instalacji.
 • Kontrolowanie parametrów pracujących urządzeń oraz instalacji.
 • Lokalizowanie oraz zgłaszanie usterek i nieprawidłowości.
 • Dbanie o utrzymanie właściwego porządku na obiektach, urządzeniach i instalacjach.
 • Przygotowanie urządzeń i instalacji do remontu oraz do uruchomienia po remoncie.
 • Przygotowywanie strefy pracy dla brygad remontowych.
 • Dopuszczanie do prac na polecenie pisemne.
 • Nadzorowanie prac firm zewnętrznych.
 • Prowadzenie dokumentacji ruchowej.
 • Uczestnictwo w realizacji testów oraz prób i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji.
 • Raportowanie wydarzeń z przebiegu zmiany.
 • Rozwój posiadanych kompetencji technicznych.

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego technicznego.
 • Wiedzy z zakresu energetyki przemysłowej oraz elektryki.
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” będzie mile widziane.
 • Znajomości oprogramowania MS Office.
 • Gotowości do pracy w systemie zmianowym.
 • Umowę o pracę
 • Przejrzysty system premiowy
 • Perspektywy dalszego rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych
 • Prywatną opiekę zdrowotną
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Liczne świadczenia z ZFŚS
 • Pozytywną atmosferę w pracy

gkpge_kariera_site