Monter Remontów Kotłów i Urządzeń Pomocniczych - Spawacz Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Nr ref: PGEGiEK/DO/1/2018 Miejsce pracy: Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in. : 

 • utrzymanie sprawności technicznej w zakresie mechanicznym maszyn, instalacji i urządzeń celem zapewnienia realizacji planu energii elektrycznej i cieplnej, w tym: kotły wraz z urządzeniami pomocniczymi, instalacje odsiarczania spalin, odżużlania odpopielania, powietrza technologicznego ze sprężarkami, wygarniacze żużla, pompy, wentylatory
 • poszukiwanie i usuwanie nieprawidłowości pracy podległych urządzeń, usuwanie skutków awarii i usterek, przywracanie pod presją czasu podległych układów technologicznych do prawidłowej pracy
 • cykliczną i regularną kontrolę techniczną stanu urządzeń wynikającą z obowiązujących przepisów i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
 • udział w przygotowaniu urządzeń i instalacji energetycznych do remontu i ruchu
 • natychmiastowe reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie technologicznym pracujących urządzeń
 • analizowanie stanu ruchowego urządzeń na podstawie oględzin zewnętrznych

Profil idealnego kandydata:;

 • Wykształcenie średnie zawodowe, średnie ogólne lub zasadnicze zawodowe, preferowany kierunek mechanika lub pokrewny
 • Uprawnienia spawalnicze do metody 111 (elektryczne) lub 141 (TIG)
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne grupa II pkt 1,2,4,6,7,10.
 • Ogólna znajomość zasady działania konwencjonalnych bloków energetycznych i instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Odporność na stres,
 • Dyspozycyjność.

Termin i miejsce składania CV:

CV należy składać osobiście, przesłać pocztą bądź przesłać na adres e-mail (klikając w przycisk APLIKUJ z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Monter Remontów Kotłów i Urządzeń Pomocniczych - Spawacz

    Adres do korespondencji:

    PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.- Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo - Wydział HR.

gkpge_kariera_site