Laborant Spółka: PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nr ref: PGEEC/DOW/DS/6/2019 Miejsce pracy: Gdańsk

 • Pobieranie i badanie próbek wody i ścieków,
 • Wykonywanie badań paliw stałych i odpadów paleniskowych.
 • Badania próbek z instalacji IMOS,
 • Przygotowanie odczynników chemicznych na potrzeby laboratorium, pomiarów ciągłych oraz innych procesów technologicznych.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie rejestracji próbek oraz uzyskanych wyników badań.
 • Analiza i interpretowanie wyników wykonanych badań.
 • Prowadzenie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem laboratoryjnym
 • Wykonywanie badań wynikających z planów potwierdzenia ważności wyników badań, w tym badania biegłości i porównania między laboratoryjne.
 • Udział w procesie weryfikacji/walidacji metod badawczych.
 • Realizacja zaleceń z przeglądów zarządzania, audytów i ocen PCA
 • Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w obszarze działalności Wydziału Laboratorium i Oddziału,
 • Praca zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 z późniejszymi zmianami
 • Wykształcenie wyższe lub średnie o profilu chemicznym,
 • Mile widziane doświadczenie w laboratorium akredytowanym.
 • Wiedza chemiczna niezbędna do pracy na stanowisku laboranta,
 • Znajomość technik analitycznych
 • Podstawowe umiejętności techniczne do obsługi sprzętu laboratoryjnego,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dokładność, sumienność oraz skrupulatność.
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie.
 • Otwartość i gotowość do ciągłego pogłębiania wiedzy.
 • Stan zdrowia pozwalający na pracę w laboratorium przy istniejących zagrożeniach na stanowisku pracy takich jak: hałas, zapylenie oraz praca z substancjami klasyfikowanymi jako niebezpieczne

Aplikacje należy przesyłać do dn. 22.09.2019

gkpge_kariera_site