Koordynator ds. Compliance Spółka: PGE Energia Odnawialna S.A. Nr ref: GKPGE/EO/KC/01/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Koordynacja działań w zakresie procesu zarządzania zgodnością
 • Opracowywanie, wdrażanie i realizacja kontroli z zakresu ryzyka braku zgodności
 • Identyfikacja i ocena ryzyka braku zgodności oraz prowadzenie mapy ryzyka braku zgodności
 • Wsparcie i współpraca z Komórką właściwą ds. Compliance PGE S.A. w zakresie realizacji zadań wynikających z systemu zarządzania zgodnością w GK PGE
 • Udział w pracach Zespołu ds. Compliance GK PGE
 • Przygotowywanie raportów na potrzeby Zarządu PGE EO S.A. oraz do komórki właściwej ds. Compliance w PGE S.A.
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu Kodeksu etyki, Polityki antykorupcyjnej oraz innych szkoleń wymaganych w ramach Akademii Compliance
 • Inicjowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w zakresie Compliance
 • Opiniowanie procedur i regulacji wewnętrznych

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność i rzetelność
 • Komunikatywność i zaangażowanie
 • Znajomość sektora energetyki i/lub przemysłu
 • Znajomość prawa m.in. w zakresie korupcji, zamówień publicznych, przestępstw gospodarczych, zagadnień dotyczących konfliktu interesów, informacji poufnych, ochrony danych osobowych, ochrony konkurencji i konsumentów
 • Ukończone kursy i szkolenia w zakresie: Compliance, audytu/kontroli, prowadzenia szkoleń

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Stałe miejsce świadczenia pracy
 • Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i zaangażowania oraz pakiet benefitów
 • Przyjazną atmosferę w pracy