Kontroler Poboru Energii Elektrycznej Spółka: PGE Dystrybucja S.A. Nr ref: PGED/OW/21/18 Miejsce pracy: Legionowo

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

•    Odczyty wskazań liczników energii elektrycznej,
•    Zachowanie terminowości odczytów w cyklach odczytowych,
•    Ustawianie zegarów sterujących, plombowanie ich oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,
•    Sprawdzanie zgodności danych ewidencyjnych i adresowych oraz dokumentowanie stwierdzonych
rozbieżności,
•    Zgłaszanie przypadków: złego stanu instalacji, podejrzenia nielegalnego poboru, stwierdzonych usterek 
i nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu pomiarowo rozliczeniowego za pomocą istniejących systemów akwizycji danych pomiarowych,
•    Przypisywanie odbiorców do stacji SN/nN oraz obwodu, z którego jest zasilony,
•    Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego do celów służbowych zgodnie z obowiązującymi w Oddziale przepisami.

Profil kandydata:

 

  • Wykształcenie minimum średnie,
  • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV,
  • Samodyscyplina i samodzielność w wykonywaniu zadań,
  • Łatwość komunikowania się i umiejętność współpracy z Klientami,
  • Dyspozycyjność,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Samochód prywatny do realizacji zadań służbowych.

 

Ze swojej strony gwarantujemy:

•    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•    Przyjazną atmosferę pracy,
•    Szansę rozwoju zawodowego

gkpge_kariera_site