Kierownik Projektu Spółka: PGE Systemy S.A. Nr ref: GKPGE/SYS/28/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Prowadzenie projektów zgodnie z obowiązującą w organizacji metodyką zarządzania projektami
 • Opracowywanie oraz utrzymywanie aktualnego harmonogramu/planu całości prac przydzielonego projektu, w tym monitorowanie postępów prac,
 • Monitorowanie budżetu projektu,
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie oraz utrzymywanie stosownych rejestrów,
 • Raportowanie postępu prac/statusu projektu do interesariuszy projektu
 • Współpraca z zespołem projektowym oraz planowanie i monitorowanie alokacji zasobów do projektu,
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie jej prawidłowego przepływu i jakości
 • Współpracę z dostawcami zewnętrznymi,
 • Przekazanie finalnego produktu projektu do utrzymania
 • Ścisła współpraca z innymi jednostkami spółki oraz innymi podmiotami w Grupy Kapitałowej PGE S.A.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane  techniczne, informatyczne, ekonomiczne.
 • 5 lat doświadczenia zawodowego.
 • Znajomość wybranych metodyk projektowych (Scrum, PMI, PRINCE2, metodyki zwinne Agile) oraz narzędzi wspierających realizację projektów.
 • Zdolności komunikacyjne, analityczne oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Bardzo dobrych umiejętności organizacyjnych i koordynacyjnych.
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Motywacja do osiągania wyznaczonych celów

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Udział w ambitnych i innowacyjnych projektach,
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych