Inżynier Spółka: PGE Dystrybucja S.A. Nr ref: - Miejsce pracy: Rogowiec – Kurnos, Wieluń

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • opracowywanie wniosków inwestycyjnych na modernizacje sieci elektroenergetycznych
 • opracowywanie operacyjnego planu inwestycyjnego dla Rejonu i monitorowanie jego realizacji
 • uzgadnianie koncepcji  projektowych opracowywanych przez projektantów oraz dokumentacji techniczno-prawnej
 • przygotowywanie dokumentów na potrzeby regulacji stanów prawnych nieruchomości, w zakresie urządzeń projektowanych
 • prowadzenie spraw w zakresie nabywania tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji, zapewnienie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
 • prowadzenie korespondencji z biurami projektowymi, urzędami i osobami prywatnymi dotyczącej realizacji inwestycji
 • uczestnictwo w odbiorach dokumentacji projektowej i wykonanych robót
 •  przygotowywanie wymaganych statystyk i sprawozdawczości dotyczących wykonywanych zadań

Profil kandydata :

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektroenergetyka, sieci elektroenergetyczne lub pokrewne
 • umiejętność organizacji pracy własnej i ustalania priorytetów
 • znajomość funkcjonowania sieci SN i nN oraz znajomość topografii terenu
 • znajomość MS Excel i MS Word na poziomie średniozaawansowanym, mile widziana znajomość SAP
 • wiedza z zakresu prawa energetycznego i budowlanego
 • komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia                                                               
 • nastawienie na realizację celu
 • prawo jazdy kat. B
 • świadectwo kwalifikacyjne E i D

Ze swojej strony gwarantujemy :

 • interesującą i ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności na nowym stanowisku pracy
 • świadczenia pozapłacowe