Inspektor ds. nadzoru budowlanego Oddział Elektrociepłownia Gorzów Dział Realizacji Remontów Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrociepłownia Gorzów Nr ref: GiEK/ECG/01/2018 Miejsce pracy: Gorzów

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Zarządzanie obiektami administrowanymi przez Oddział zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
 • Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych,
 • Prowadzenie rejestrów oraz przeglądów budynków i budowli,
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją, przekazaniem do eksploatacji i rozliczeniem zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie powierzonych obiektów budowlanych,
 • Opracowanie planów remontów, planów inwestycji,
 • Udział w komisjach przetargowych oraz opracowanie dokumentów do postępowań przetargowych (SIWZ, projekty umów, itp.),
 • Opracowanie zakresów remontów i harmonogramów robót dla wykonawców robót systemem gospodarczym lub zleconym,
 • Kontrolowanie i nadzorowanie wykonawstwa robót na obiektach budowlanych, c.o. i wodno-kanalizacyjnych zgodnie z zasadami prawa budowlanego, znajomością wyceny i rozliczeń prowadzonych robót,
 • Sporządzanie kalkulacji robót w oparciu o obowiązujące cenniki na prace wykonywane metodą zleconą
 • Analizowanie prawidłowości kalkulacji przedkładanych przez obcych wykonawców na poszczególne prace,
 • Kontrolowanie i załatwianie spraw związanych z zagospodarowaniem i rozliczaniem materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych,
 • Zlecanie ekspertyz i opracowań techniczno-budowlanych,
 • Terminowe rozliczanie operacji finansowych w SAP RiL RE; SAP AM i module EOD.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym (specjalność: konstrukcyjna lub sanitarna).
 • Aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (kierownik budowy, inspektor nadzoru).
 • Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną, w tym weryfikacji projektów, instrukcji eksploatacjii dokumentacji formalno-prawnej.
 • Wiedza z przepisów Prawa budowlanego oraz prawa o gospodarce nieruchomościami.
 • Wiedza w zakresie prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych.
 • Podstawowa wiedza w zakresie polityki podatkowej oraz operacji finansowo-rozliczeniowych.
 • Wiedza w zakresie przepisów o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bhp
 • Znajomość obsługi komputera, w szczególności:
 • MS Word — co najmniej formatowanie tekstu,
 • MS Excel — co najmniej korzystanie z formuł i funkcji np. NPV, IRR, funkcji „szukaj wyniku”, agregacji danych w tabeli przestawnej,
 • MS Project — co najmniej identyfikacja statusu zadania (np. rozpoczęte, opóźnione) oraz ścieżki krytycznej harmonogramu,
 • MS Outlook — co najmniej posługiwanie się modułem „Poczta” i „Kalendarz”,
 • MS PowerPoint—co najmniej uzupełnianie prezentacji,
 • oprogramowanie CAD – edytowanie rysunków, drukowanie rysunków w rzeczywistej skali (1:1),
 • Uprawnienia kat. B do prowadzenia pojazdów.
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej A2.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w obsłudze programu SAP (RiL; AM; ZKL) oraz EOD i SWPP.
 • Odbyte kursy i szkolenia zawodowe.

Gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Atrakcyjny pakiet socjalny.

Oferty kandydatów zawierające:

 • cv, 
 • list motywacyjny,

proszę przesyłać do dnia 15 marca 2018 r.