Główny Specjalista GIS w Biurze Morskiej Energetyki Wiatrowej Spółka: PGE Energia Odnawialna S.A. Nr ref: GKPGE/EO/BMW/04/2018 Miejsce pracy: Warszawa

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Prowadzenie, archiwizowanie, udostępnianie oraz aktualizowanie bazy danych przestrzennych projektu Offshore
 • Przygotowywanie analiz przestrzennych oraz map tematycznych na potrzeby pozostałych członków zespołu projektowego (m. in. w zakresie środowiska, planistyki, geologii, rozmieszczenia turbin wiatrowych)
 • Opracowanie i wdrożenie standardu kontroli i zarządzania jakością danych GIS
 • Proponowanie i implementacja nowych rozwiązań i narzędzi usprawniających pracę w obszarze zarzadzania i analizy danych GIS
 • Aktywne wsparcie i uczestnictwo w pracach zespołu projektowego
 • Nadzór oraz współpraca z podwykonawcami w zakresie przekazywania danych przestrzennych
 • Współpraca z innymi biurami i departamentami Spółki zaangażowanymi w realizację projektu

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (geodezja, geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska lub pokrewne)
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Biegła znajomość oprogramowania ArcGIS (ArcMap, ArcCatalog, ArcGIS Server) oraz programu AutoCAD (także konwersja plików CAD to GIS)
 • Biegła znajomość programów z pakietu MS Office
 • Znajomość języka programowania Python na potrzeby ArcGIS oraz doświadczenie w pracy oraz zarzadzaniu geobazami SDE będzie dodatkowym atutem
 • Biegła znajomość języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa technicznego
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w międzynarodowym zespole
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Aktywne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa, samodzielność

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w realizacji unikatowego projektu
gkpge_kariera_site