Główny Specjalista ds zabezpieczeń technicznych Spółka: PGE Energia Odnawialna Nr ref: GKPGE/EO/BB/12/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego m.in. poprzez opracowanie i wdrażanie instrukcji oraz procedur w zakresie zarządzania systemami oraz urządzeniami CCTV, KD, SSWiN oraz okresowa ocena ich stanu technicznego
 • Zgłaszanie inicjatyw i przestawianie propozycji w zakresie modernizacji i rozbudowy systemów CCTV, KD, SSWiN orz realizacja zadań w tym zakresie,
 • Nadzór nad realizacją umów ochrony Obiektów Spółki,
 • Wsparcie procesu zakupowego elementów składowych systemów CCTV, KD, SSWiN,
 • Realizacja procesów w obszarze bezpieczeństwa fizycznego,
 • Nadzór nad prawidłową realizacją usług w zakresie serwisu i konserwacji elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczeń,
 • Administrowanie systemami bezpieczeństwa,
 • Aktualizacja dokumentacji w obszarze zabezpieczeń technicznych i ochrony fizycznej,
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej w tym procedur bezpieczeństwa

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne: elektronika, elektromechanika, informatyka)
 • Minimum 3 lat doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, elektronicznych systemów zabezpieczeń, instalacji teletechnicznych lub elektrycznych w tym pracy związanej z eksploatacją systemów IT, CCTV, KD i SSWiN (mile widziane uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego)
 • Znajomość doboru, obsługi i konfiguracji systemów SSWiN, CCTV, KD oraz zagadnień związanych w konfiguracją i zarządzaniem sieciami LAN, transmisją sygnałów z SSWiN do stacji monitorowania,
 • Znajomość procesów zakupowych (mile widziana znajomość przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych)
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel oraz MS PowerPoint), mile widziana znajomość systemu SWPP oraz SAP
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Wysokie zdolności analityczne oraz umiejętność rozwiazywania problemów,
 • Dobra organizacja pracy i skrupulatność,
 • Dyspozycyjność, gotowość do podróży służbowych,
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i samodzielność w działaniu

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz pakiet benefitów
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 59a.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Energia Odnawialna S.A. pod adresem e-mail: eosa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

gkpge_kariera_site