Energetyk Spółka: PGE Toruń Nr ref: Energetyk Miejsce pracy: Toruń

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 1. Wsparcie eksploatacji w celu zapewnienia realizacji planów produkcyjnych i doskonalenia efektywności wytwarzania, np. przez:
  • uczestnictwo w pracach modernizacyjnych urządzeń,
  • pomiary ruchowe.
 2. Udział w przygotowywaniu obiektów do remontów i przyjęcia do ruchu.
 3. Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.
 4. Wykonywanie pomiarów elektrycznych.
 5. Wsparcie w prawidłowej eksploatacji obiektów i pomieszczeń ruchu elektroenergetycznego.
 6. Kontrolowanie stanu używanych narzędzi i środków ochrony osobistej.

Profil idealnego kandydata:

 1. Wykształcenie średnie techniczne (energetyczne lub elektryczne).
 2. Wiedza z zakresu podstaw elektrotechniki.
 3. Wiedza z zakresu procesów technologicznych produkcji energii oraz z zakresu podstaw pomiarów elektrycznych.
 4. Umiejętność pracy w zespole.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 1. Umowę o pracę.
 2. Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dużej firmie energetycznej.
 3. Atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy.
 4. Możliwość rozwoju w ramach struktury wewnętrznej.
 5. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.
 6. Prywatną opiekę medyczną.
 7. Liczne świadczenia z ZFŚS.
 8. 1 dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Ceramicznej 6.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgetorun@gkpge.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:

Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a lub c RODO:

a. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

b. w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody

c. w celu udostępnienia danych rekrutacyjnych pomiędzy oddziałami PGE Energia Ciepła S.A. oraz podmiotami z Grupy Kapitałowej PGE na ich cele rekrutacyjne, w przypadku wyrażenia zgody.

V. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE w zależności od treści wyrażonej zgody.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

X. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane dla potrzeby przyszłych rekrutacji i/lub pomiędzy Spółkami Grupy Kapitałowej, umieść w swojej aplikacji poniższe zgody:

Wyrażam zgodę PGE Toruń S.A., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń, na archiwizację i wykorzystanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych mojego CV i innych dokumentów aplikacyjnych.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych rekrutacyjnych pomiędzy oddziałami PGE Energia Ciepła S.A. oraz podmiotami z Grupy Kapitałowej PGE na ich cele rekrutacyjne.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

gkpge_kariera_site