Elektromonter Urządzeń Pomiarowych Wielkiego Odbioru Spółka: PGE Dystrybucja S.A. Nr ref: PGED/OW/28/18 Miejsce pracy: Wołomin

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Obsługa i eksploatacja układów pomiarowo-bilansujących na stacjach transformatorowych 15/0,4kV,
 • Uczestniczenie w próbach i  odbiorach technicznych urządzeń elektroenergetycznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania,
 • Obsługa i eksploatacja układów pomiarowych bezpośrednich, półpośrednich i pośrednich,
 • Uruchamianie, eksploatacja, modernizacja układów zdalnej transmisji danych z układów pomiarowych energii elektrycznej do Lokalnego Systemu Pomiarowo Rozliczeniowego,
 • Wykrywanie i likwidacja nielegalnego poboru energii elektrycznej,
 • Windykacja należności na zlecenia Spółek Obrotu,
 • Parametryzacja urządzeń układów pomiarowych,
 • Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne o kierunku: elektroenergetycznym,
 • Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV,
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, energetycznego oraz kodeksu cywilnego,
 • Znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Word, MS Excel,
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność komunikacji z klientami,
 • Umiejętność współpracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Dyspozycyjność.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Szansę rozwoju zawodowego.
gkpge_kariera_site