Archiwista Spółka: PGE Energia Odnawialna S.A. Nr ref: GKPGE/EO/BA/06/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 

 • Prowadzenie archiwum zakładowego w Spółce, w tym archiwum zewnętrznego
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie zarządzania dokumentacją, przygotowania dokumentów do przekazania do archiwum zakładowego lub zewnętrznego
 • Zabezpieczanie, przechowywanie i prowadzenie ewidencji przejętej z komórek organizacyjnych dokumentacji
 • Przekazywanie dokumentacji do archiwum zewnętrznego
 • Inicjowanie brakowania dokumentacji, udział w jej komisyjnym brakowaniu i przekazanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia
 • Prowadzenie, rozliczanie i monitorowanie realizacji umowy na archiwizowanie i przechowywanie dokumentów oraz faktur, ścisła współpraca z firmami świadczącymi usługi w tym zakresie
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i archiwum zewnętrznego
 • Inicjowanie i współuczestniczenie w opracowywaniu/aktualizacji normatywów kancelaryjno-archiwalnych Spółki
 • Współpraca z Oddziałami Spółki oraz z innymi jednostkami GK PGE w zakresie archiwizowania dokumentów

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (archiwistyka, zarządzanie dokumentacją lub ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia)
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku archiwisty prowadzącego archiwum zakładowe
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy, samodzielność, skrupulatność i rzetelność
 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office (mile widziana znajomość SAP)

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Stałe miejsce świadczenia pracy
 • Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i zaangażowania oraz pakiet benefitów
 • Przyjazną atmosferę w pracy
gkpge_kariera_site