Architekt Korporacyjny Spółka: PGE Systemy S.A. Nr ref: GKPGE/SYS/29/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Analiza wymagań biznesowych w odniesieniu do rozwiązań z obszaru ICT
 • Projektowanie i dokumentowanie architektury korporacyjnej w zakresie technologii informacyjnych zapewniających realizacje celów biznesowych w Grupie Kapitałowej PGE.
 • Uczestnictwo w budowie repozytoriów architektury korporacyjnej rozwiązań obszaru ICT w Grupie Kapitałowej PGE.
 • Przygotowywanie strategicznych kierunków dotyczących architektury korporacyjnej w zakresie pryncypiów oraz standardów rozwiązań w obszarze ICT.
 • Dokonywanie przeglądu istniejącej architektury korporacyjnej oraz proponowanie obszarów ulepszeń
 • Współpraca ze Spółkami Grupy PGE w kwestiach związanych z tworzeniem oraz utrzymaniem repozytorium architektury korporacyjnej
 • Uczestnictwo w pracach Zespołu Architektury Korporacyjne ICT

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe i/lub studia podyplomowe zgodne z kierunkiem specjalizacji stanowiska
 • Minimum 7 lat doświadczenia zawodowego w branży ICT, w tym minimum 3 lata w roli architekta rozwiązań, architekta systemowego lub analityka
 • Doświadczenie zawodowego w branży energetycznej
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Praktyczna znajomość TOGAF oraz ITIL
 • Znajomość notacji architektonicznych: UML, BPMN, Archimate
 • Znajomość zagadnień SOA/ESB/EAI/BPM/SGAM/CIM
 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego narzędzia do modelowania (ARIS, Enterprise Architect, Rational, ADONIS)
 • Znajomość rynku energetycznego oraz klas rozwiązań teleinformatycznych branżowych
 • Doświadczenie w modelowaniu i automatyzacji procesów biznesowych
 • Doświadczenie w realizacji projektów dla organizacji powyżej 1000 pracowników
 • Posiadanie dopuszczenia do informacji niejawnych na poziomie, co najmniej „poufnym” lub gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej
 • Samodzielność, umiejętność pracy w zespole

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych