Specjalista w Biurze Finansowym Spółka: PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Nr ref: GKPGE/TFI/08/2017 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych w systemie księgowym
 • Bieżąca kontrola stanu rozrachunków
 • Udział w pracach związanych z comiesięcznym zamykaniem ksiąg rachunkowych
 • Raportowanie danych finansowych cykliczne i ad-hoc na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • Bieżąca analiza przychodów i kosztów
 • Sprawozdawczość finansowa do KNF
 • Sprawozdawczość zarządcza oraz statutowa spółki zgodnie z MSSF
 • Tworzenie budżetów spółki i kontrola ich realizacji 
 • Współpraca z audytorem zewnętrznym

Profil idealnego kandydata:

 • Kierunkowe wykształcenie wyższe
 • Minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucji finansowej
 • Ugruntowana wiedza z zakresu finansów i podatków w obszarze instytucji finansowych
 • Znajomość systemu SAP R3
 • Zaawansowana znajomość MS Excel
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, komunikacyjne, interpersonalne oraz organizacyjne
 • Samodzielność i konsekwencja w działaniu
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w dynamicznym zespole,
 • Wsparcie rozwoju zawodowego,
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach.