Specjalista ds. Planowania i Gospodarki Przestrzennej w Biurze Morskiej Energetyki Wiatrowej Spółka: PGE Energia Odnawialna S.A. Nr ref: GKPGE/EO/BMW/1/2018 Miejsce pracy: Gdynia

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Odpowiedzialność za zabezpieczanie gruntów w tym nadzór i uzyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości na trasie wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie planowanej inwestycji z właścicielami gruntów
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do urzędów w celu uzgodnień lokalizacyjnych
 • Badanie i weryfikacja stanu formalno-prawnego nieruchomości
 • Nadzór nad dokonaniem uzgodnień z właścicielami infrastruktury technicznej w rejonie wyprowadzenia mocy w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji oraz dokonywanie uzgodnień
 • Współpraca z biurami i departamentami Spółki w zakresie pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości
 • Współpraca z rzeczoznawcami, geodetami oraz notariuszami – w ramach działań regulacyjnych na potrzeby lokalizowanej infrastruktury elektroenergetycznej Spółki

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budownictwo, gospodarka przestrzenna, geodezja)
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość programów z pakietu MS Office oraz programów GIS (ArcGIS lub QGIS)
 • Znajomość przepisów prawa (w szczególności: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o samorządzie gminnym, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego)
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Aktywne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa, samodzielność
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji i efektywnej pracy w zespole
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • prawo jazdy kategorii B

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w unikalnych projektach inwestycyjno-rozwojowych