Specjalista IT Spółka: PGE EJ 1 Sp z o.o. Nr ref: GKPGE/EJ/17/2017 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Utrzymanie usług w obszarze IT, w szczególności: zamawianie, odbiór oraz raportowanie
 • Nadzór nad jakością i zakresem świadczonych na rzecz Spółki usług IT
 • Administrowanie uprawnieniami i pojemnością usług IT
 • Zarządzanie sprzętem informatycznym oraz licencjami oprogramowania należącymi do Spółki
 • Udział w tworzeniu wewnętrznych regulacji Spółki
 • Definiowanie wymagań dla nowych usług IT
 • Bieżąca identyfikacja potrzeb IT wspieranego biznesu
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu IT
 • Ocena merytoryczna faktur za usługi IT
 • Zarządzanie dokumentacją w środowisku SharePoint 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne, związane z inżynierią komputerową lub zarządzaniem
 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca swobodną komunikację oraz czytanie dokumentacji technicznej
 • Biegła obsługa Windows i Office
 • Znajomość MS SharePoint i SAP, moduł MM
 • Doświadczenie w administrowaniu aktywami IT
 • Szeroko rozwinięte umiejętności analityczne
 • Umiejętność czytania: rysunków technicznych, schematów, diagramów, harmonogramów i zestawień
 • Umiejętność łączenia znajomości zagadnień technicznych z umiejętnościami organizacyjnymi
 • Otwartość w redagowaniu opinii i ocen, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów

Dodatkowe atuty:

 • Znajomość Prince2, Agile, UML, ITIL
 • Doświadczenie w pracy przy wsparciu informatycznym użytkownika
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych, wytycznych branżowych, standardów i najlepszych praktyk w obszarze IT
 • Poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego umożliwiające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „Tajne”
 • Wszelkie kompetencje i/lub uprawnienia poświadczone niezależnym dyplomem/certyfikatem

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w unikalnym programie
 • Możliwość zdobywania doświadczenia w środowisku eksperckim