Samodzielny Specjalista w Wydziale Analiz Strategicznych w Departamencie Strategii Spółka: PGE SA Nr ref: DS/4/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Tworzenie zaawansowanych modeli analitycznych do oceny wpływu regulacji i decyzji biznesowych na Grupę Kapitałową PGE oraz oceny inwestycji
 • Tworzenie modeli finansowych i ekonometrycznych na potrzeby warsztatów strategicznych, w tym długoterminowe projekcje przepływów pieniężnych, bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników efektywności ekonomicznej
 • Analiza rynku energii oraz ocena wpływu zachodzących zmian regulacyjnych i otoczenia biznesowego
 • Proponowanie działań optymalizujących wpływ regulacji i czynników rynkowych na biznes Grupy Kapitałowej PGE

Profil Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, finansowe, techniczne (energetyka), z elementami statystyki i ekonometrii
 • Doświadczenie w obszarze analiz rynkowych i w tworzeniu zaawansowanych modeli numerycznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku energii oraz kluczowych regulacji rynku energii w Polsce i w Europie
 • Silnie rozwinięte umiejętności analityczne, wnioskowania na podstawie danych pierwotnych („raw data”) oraz kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Zaawansowana znajomość oprogramowania Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) i MS SQL Server
 • Silne kompetencje w zakresie tworzenia i rozwijania modeli analitycznych (modeli numerycznych, w szczególności finansowych i prognostycznych), wymagana zaawansowana znajomość języka proceduralnego VBA
 • Znajomość języka angielskiego (poziom minimum B2)
 • Znajomość drugiego języka (w szczególności: francuski, niemiecki) będzie mile widziana
 • Znajomość procesu oceny inwestycji będzie mile widziana

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie w renomowanej polskiej spółce
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznym zespole
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych