Radca prawny / Prawnik w Biurze Prawnym Spółka: PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Nr ref: GKPGE/TFI/6/2017 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Samodzielne przygotowanie projektów dokumentacji wewnętrznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, w tym regulaminów, projektów statutów funduszy inwestycyjnych, prospektów informacyjnych, warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych, KIIDów, informacji dla klienta AFI, protokołów zgromadzeń inwestorów funduszy inwestycyjnych
 • Sporządzanie projektów umów oraz innych dokumentów związanych z bieżącym funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i ich działalnością inwestycyjną, w tym przygotowanie i negocjacja umów inwestycyjnych
 • Obsługa korporacyjna organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • Udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych
 • Bieżące opiniowanie i weryfikacja dokumentów
 • Udział w negocjacjach i kształtowanie warunków formalno-prawnych umów
 • Udział w bieżących kontaktach z KNF
 • Zastępstwo procesowe
 • Współpraca z zewnętrznymi doradcami prawnymi oraz nadzór organizacyjny nad ich pracą

Profil idealnego kandydata:Uprawnienia radcy prawnego

 • Min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku prawnika w kancelarii prawnej lub towarzystwie funduszy inwestycyjnych w zakresie obsługi prawnej lub nadzoru nad działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych – warunek konieczny
 • Praktyczna znajomość zagadnień prawnych dotyczących funkcjonowania funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, prawa spółek, prawa gospodarczego i prawa cywilnego
 • Mile widziane praktyczne doświadczenie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, transakcji M&A i prawa nieruchomości
 • Dobra znajomość języka angielskiego (poziom B2)
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i nad wieloma projektami jednocześnie
 • Rzetelność, obowiązkowość i komunikatywność

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego w środowisku nastawionych na sukces ludzi
 • możliwości udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje
 • przyjazną atmosferę pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach