Operator ITPOE (Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii) Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Nr ref: DL/110/4-4/2017 Miejsce pracy: Rzeszów

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Współuczestniczenie w organizacji pracy brygad Wydziału ITPOE
 • Współuczestniczenie w odbiorach technicznych maszyn, urządzeń i budynków
 • Uczestniczenie w procesie zdobywania kompetencji niezbędnych do eksploatacji ITPOE
 • Po oddaniu ITPOE do eksploatacji:
 • Prowadzenie eksploatacji i nadzorowanie podległych obiektów i urządzeń w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła w ustalonych ilościach o parametrach zgodnych z ustalonymi reżimami pracy i poleceniami przełożonych przy zachowaniu maksymalnej sprawności
 • Kontrolowanie sprawności aparatury sterowniczej i kontrolno-pomiarowej, usuwanie usterek i awarii w celu zapewnienia ciągłości pracy powierzonych urządzeń
 • Prowadzenie dokumentacji operacyjnej, ruchowej i technicznej związanej z zajmowanym stanowiskiem
 • Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem racjonalnej gospodarki odpadami, środkami smarnymi, środkami chemicznymi oraz materiałami i surowcami niezbędnymi do zachowania ciągłości produkcji
 • Dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem
 • Trudności i uciążliwości: praca w ruchu ciągłym wymagająca szczególnej sprawności psychofizycznej 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, średnie zawodowe lub średnie ogólne (preferowane kierunki: energetyka, mechanika, budowa maszyn i urządzeń energetycznych, elektrycznych)
 • Co najmniej 3 lata pracy na stanowisku związanym z obsługą maszyn i urządzeń energetycznych (dla pracowników z wykształceniem wyższym technicznym 1 roczna praktyka)
 • Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie Grupy II
 • Znajomość prawa energetycznego oraz procesów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
 • Wiedza ogólna z zakresu instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii (ITPOE)
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysokie zdolności interpersonalne, otwartość i umiejętność budowania dobrych relacji z otoczeniem
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznym zespole
 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i udział w szkoleniach
 • Atrakcyjny pakiet socjalny