Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Opracowanie planów oględzin, przeglądów, remontów badań i pomiarów, urządzeń SN, nN oraz stacji transformatorowych,
 • Dokonywanie oceny stanu technicznego obiektów i urządzeń elektroenergetycznych,
 • Analizowanie oględzin obiektów oraz przygotowywanie odpowiednich wniosków i przekazywanie do realizacji służbom eksploatacyjnym,
 • Rozliczanie wykonania planu eksploatacyjnego,
 • Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej linii nN, SN, WN oraz stacji SN/nN,
 • Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,
 • Budowanie bazy danych i użytkowanie systemów informatycznych wspierających działalność Rejonu Energetycznego,
 • Prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz firmami realizującymi zadania inwestycyjne, modernizacyjne i eksploatacyjne,
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami administracji publicznej i samorządowej.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrycznym,
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz prawa energetycznego,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, MS Word, MS Excel, MS Access mile widziana umiejętność kosztorysowania programem Norma Pro oraz znajomość AutoCAD na poziomie użytkowym,
 • Duża samodzielność w wykonywaniu zadań i samodyscyplina,
 • Łatwość komunikowania się i umiejętność współpracy w zespole,
 • Dyspozycyjność,
 • Prawo jazdy kat. B bez przeciwwskazań medycznych do prowadzenia samochodu służbowego.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Szansę rozwoju zawodowego.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Obsługa i eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych  SN-15kV,
 • Obsługa i eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych nN-0,4kV,
 • Obsługa i eksploatacja napowietrznych i wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4kV,
 • Obsługa i eksploatacja układów pomiarowych energii elektrycznej SN i nN,
 • Naprawa uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych lub zabezpieczenie miejsca uszkodzeń,
 • Praca na wysokości.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie: minimum średnie techniczne o kierunku elektroenergetyka lub pokrewnym,
 • Prawo jazdy kategorii B, mile widziane C+E,
 • Dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do pracy na wysokości (powyżej 3 m),
 • Praca w trybie III zmianowym w/g harmonogramu,
 • Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Szansę rozwoju zawodowego.

 

Poszukujemy osób z wysoką kulturą osobistą, które nie boją się wyzwań, są odpowiedzialne,asertywne, potrafią planować i organizować pracę, posiadają umiejętność efektywnej komunikacji oraz dużą motywację do osiągania wysokich wyników

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Budowanie i aktualizacja obrazu komputerowego stanowiska pracy w domenie
 • Zarządzanie konfiguracją stacji roboczych poprzez narzędzie SCCM i polityki domenowe
 • Współpraca z zespołami ds. bezpieczeństwa informatycznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych na stacjach komputerowych
 • Współpraca w ramach projektów związanych z podnoszeniem standardu i unifikacją komputerowych stanowisk pracy
 • Zapewnienie aktualności systemów operacyjnych i oprogramowania na stacjach roboczych

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne/techniczne/pokrewne lub równoważne doświadczenie
 • Wiedza z zakresu administracji systemami serwerowymi (MS, SCCM, WDS, MDT, WSUS, DML, Terminal Serwer, AD) i klienckimi Microsoft Windows w stopniu umożliwiającym zdalne zarządzanie, diagnozowanie przyczyn awarii, instalacji OS, konfigurację oraz instalację aplikacji na stacjach roboczych
 • Doświadczenie w zarządzaniu i aktualizacji aplikacji MSI / AppV
 • Znajomość komputerów desktop Windows 7/64-bit i Windows 10/64-bit
 • Znajomość Windows 7 i Windows 10/64-bit, Active Directory i GPO
 • Bardzo dobra znajomość technologii dostarczania oprogramowania, takich jak SCCM 2012 i AppV 4.6 / 5.x Management Console oraz AppSense
 • Umiejętność pisania i aktualizacji skryptów VBScripts i Powershell
 • Znajomość MS SQL w stopniu umożliwiającym tworzenie zapytań na potrzeby raportów w systemie SCCM oraz administrowanie bazami danych
 • Umiejętność zarządzania złożonym parkiem maszynowym (powyżej 5 000 PC)

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Odczyty wskazań liczników energii elektrycznej,
 • Zachowanie terminowości odczytów w cyklach odczytowych,
 • Ustawianie zegarów sterujących, plombowanie ich, oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,
 • Sprawdzanie zgodności danych ewidencyjnych i adresowych oraz dokumentowanie stwierdzonych rozbieżności,
 • Zgłaszanie przypadków: złego stanu instalacji, podejrzenia nielegalnego poboru, stwierdzonych ustereki nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu pomiarowo rozliczeniowego za pomocą istniejących systemów akwizycji danych pomiarowych,
 • Przypisywanie odbiorców do stacji SN/nN oraz obwodu z którego jest zasilony,
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego do celów służbowych zgodnie z obowiązującymi w Oddziale przepisami.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne o kierunku elektrycznym,
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV,
 • Duża samodzielność w wykonywaniu zadań i samodyscyplina,
 • Łatwość komunikowania się i umiejętność współpracy z Klientami,
 • Dyspozycyjność,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Samochód prywatny do realizacji zadań służbowych.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Szansę rozwoju zawodowego.

Poszukujemy osób z wysoką kulturą osobistą, które nie boją się wyzwań, są odpowiedzialne,asertywne, potrafią planować i organizować pracę, posiadają umiejętność efektywnej komunikacji

oraz dużą motywację do osiągania wysokich wyników.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Realizacja, w imieniu Spółki, projektów w ramach programu akceleracyjnego dla małych firm (seed/startup)
 • Udział w planowaniu kolejnych etapów rozwoju małych firm, w tym pozyskaniu inwestorów, ze szczególnym uwzględnieniem spółek Grupy Kapitałowej PGE
 • Analiza projektów inwestycyjnych przedkładanych w ramach akceleracji
 • Przygotowywanie rekomendacji służących podejmowaniu decyzji przez organy spółki w zakresie inwestycji kapitałowych
 • Ciągłe udoskonalanie metodyki wdrażania projektów i efektywności ich realizacji

Profil idealnego kandydata:Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne

 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • Wiedza z zakresu wyceny przedsiębiorstw
 • Wiedza z zakresu modelowania finansowego
 • Znajomość zagadnień: corporate finance, analizy finansowej, doświadczenie w realizacji transakcji kapitałowych, w tym typu M&A
 • Zbudowana sieć kontaktów z kontrahentami zewnętrznymi – akceleratory, inwestorzy, inni interesariusze rynku
 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu i wdrażaniu projektów oraz zarządzania czasem
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Doświadczenie związane z branżą energetyczną oraz znajomość polskiego rynku energetycznego będzie dodatkowym atutem

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w Grupie Kapitałowej o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Prowadzenie bieżącej eksploatacji układu elektroenergetycznego dla wszystkich obiektów Elektrociepłowni w zakresie od obwodów niskiego napięcia, poprzez urządzenia wytwórcze, do stacji 110kV
 • Sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad urządzeniami elektrycznymi w celu utrzymania pełnej sprawności urządzeń
 • Wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych
 • Usuwanie na bieżąco usterek oraz awarii
 • Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych w wymaganym zakresie
 • Przygotowanie i nadzorowanie prac remontowych i modernizacyjnych w przypisanym zakresie działania
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie elektroenergetycznym

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne (preferowane kierunki: elektryk, elektroenergetyk, energoelektronik)
 • Podstawowa znajomość przepisów prawnych dotyczących pracy na stanowisku elektroenergetyka
 • Ogólna wiedza techniczna dotycząca urządzeń i technologii stosowanych w energetyce
 • Podstawowa znajomość prawa energetycznego
 • Samodzielność w działaniu
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy na stanowisku
 • Myślenie analityczne
 • Nastawienie na uczenie się, ciągłe doskonalenie wiedzy zawodowej
 • Umiejętności analizowania zagadnień związanych z wykonywaną pracą
 • Umiejętność otwartej komunikacji i aktywnego słuchania
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Stabilne zatrudnienie
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i udział w szkoleniach
 • Pakiet dodatkowej opieki medycznej
 • Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne
 • Atrakcyjny pakiet socjalny

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Prowadzenie projektów zgodnie ze standardem obowiązującym w Spółce
 • Tworzenie planów projektu, harmonogramów, monitorowanie postępów prac, ryzyk, raportowanie
 • Współpraca z zespołem projektowym
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie jej prawidłowego przepływu i jakości
 • Przekazanie finalnego produktu projektu do utrzymania
 • Ścisła współpraca z innymi jednostkami spółki oraz innymi podmiotami w Grupy Kapitałowej PGE S.A.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane  techniczne, informatyczne, ekonomiczne lub w trakcie studiów.
 • 2 lata doświadczenia zawodowego.
 • Ogólna znajomość wybranych metodyk projektowych (PMI, PRINCE2, metodyki zwinne Agile) oraz narzędzi wspierających realizację projektów.
 • Zdolności komunikacyjne i analityczne.
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Motywacja do osiągania wyznaczonych celów

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Planowanie audytów wewnętrznych IT
 • Przeprowadzanie badań audytowych
 • Dokumentowanie ścieżki audytowej
 • Sporządzanie raportów z audytów
 • Formułowanie rekomendacji i monitorowanie ich wykonania
 • Realizacja celów Biura Audytu Wewnętrznego
 • Udział w projektach ogólnofirmowych

Profil idealnego kandydata:Praktyczna znajomość Standardów audytu wewnętrznego IIA

 • Praktyczna znajomość biblioteki ITIL
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność jasnego formułowania wniosków
 • Umiejętność pisania raportów
 • Komunikatywność
 • Dodatkowym atutem będzie: certyfikat audytora wewnętrznego ISO/ICE 27001, certyfikat audytora wewnętrznego ISO/ICE 20000, certyfikat audytora wewnętrznego ISO/ICE 9001 (lub 9000), certyfikat audytora wewnętrznego ISO/ICE 22301, certyfikat ITIL, certyfikat CISA

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Atrakcyjny system premiowy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery
 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji IT
 • Uczestnictwo w bardzo ciekawych projektach informatycznych
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Bogaty program szkoleń
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Stabilność zatrudnienia

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Analiza celowości i efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowych i kapitałowych GK PGE
 • Koordynacja wybranych tematów w formie projektowej
 • Proponowanie działań optymalizujących procesy i projekty inwestycyjne
 • Prezentowanie przygotowanych analiz kierownictwu Departamentu i Spółki
 • Wsparcie analityczne dla innych jednostek organizacyjnych w Grupie Kapitałowej PGE
 • Analiza i modyfikacja wybranych regulacji dotyczących inwestycji w Grupie Kapitałowej PGE

Profil Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne i/lub ekonomiczne
 • Minimum 3-4 lata doświadczenia w sektorze energetycznym w obszarze analiz i projektów inwestycyjnych
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w PMO (Project Management Office) oraz znajomość formalnych metodyk zarządzania projektami
 • Znajomość rynku energii elektrycznej oraz kluczowych regulacji w Polsce i w Europie
 • Umiejętność holistycznej analizy dokumentów planistycznych, w tym wskazywanie szans i zagrożeń ujmowania lub ograniczania potrzeb inwestycyjnych na poszczególne przedsięwzięcia mające zapewniać realizację Strategii Grupy Kapitałowej PGE (holistyczne, czyli z uwzględnieniem uwarunkowań w otoczeniu: trendy rynkowe, zachowania konkurencji, planowane rozwiązania prawne mające wpływ na inwestycje w sektorze)
 • Wysokie zdolności analityczne i umiejętności wnioskowania w oparciu o dane pierwotne („surowe”)
 • Umiejętność wiązania faktów z różnych dokumentów oraz odnotowywania różnic pomiędzy wersjami tego samego dokumentu
 • Wysoka koncentracja na szczegółach i detalach oraz umiejętność globalizacji wniosków w oparciu o nie
 • Silna motywacja i orientacja na realizację celów strategicznych firmy
 • Umiejętności prezentacyjne, w tym syntezowanie skomplikowanych zagadnień
 • Umiejętność priorytetyzacji zadań i pracy nad kilkoma zagadnieniami w jednym czasie
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • znajomość SAP

Mile widziane:

 • Doświadczenie w analizach i projektach związanych z sektorem ciepłownictwa, w tym kogeneracji
 • Doświadczenie w analizach i projektach związanych z sektorem OZE

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie w renomowanej polskiej spółce
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznym zespole
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Nadzorowanie wykonywania badań węgla, żużla i popiołu w ramach systemu akredytacji oraz zapewnianie pozostałych analiz min. wody, ścieków, oleju
 •  Planowanie i prowadzenie zamówień, rozliczeń materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania laboratorium i wydziału
 • Uczestniczenie w systemie zarządzania objętym akredytacją oraz pełnienie funkcji zastępcy Kierownika Laboratorium Chemicznego, zastępcy Kierownika ds. jakości oraz zastępcy Kierownika technicznego w czasie ich nieobecności. Przyjmowanie próbek do badań, przeprowadzanie badań, obsługa i kalibracja, nadzorowanie i sprawdzanie wyposażenia pomiarowego w związku z wykonywaniem badań objętych systemem zarządzania
 • Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań a w razie potrzeby wykonywanie badań w laboratorium chemicznym zgodnie z obowiązującymi procedurami i normami
 • Prowadzenie rozliczeń należności za zakupy dostaw i usług dla laboratorium chemicznego i całego wydziału
 • Wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza i za pobór wody
 • Przygotowywanie pism i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne
 • Co najmniej 5 lat pracy na stanowisku związanym z pracą w laboratorium chemicznym
 • Uprawnienia energetyczne „E” w zakresie grupy II
 • Znajomość norm i procedur przeprowadzania badań i analiz w laboratorium, znajomość wymogów technologicznych i akredytacyjnych
 • Znajomość systemu zarządzania w laboratorium chemicznym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Umiejętność praktycznego stosowania przepisów i norm z zakresu bhp, ppoż. i ochrony środowiska
 • Znajomość obsługi komputera i niezbędnego oprogramowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysokie zdolności interpersonalne, otwartość i umiejętność budowania dobrych relacji z otoczeniem
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznym zespole
 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i udział w szkoleniach
 • Atrakcyjny pakiet socjalny

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Odpowiedzialność za zabezpieczanie gruntów w tym nadzór i uzyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości na trasie wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie planowanej inwestycji z właścicielami gruntów
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do urzędów w celu uzgodnień lokalizacyjnych
 • Badanie i weryfikacja stanu formalno-prawnego nieruchomości
 • Nadzór nad dokonaniem uzgodnień z właścicielami infrastruktury technicznej w rejonie wyprowadzenia mocy w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji oraz dokonywanie uzgodnień
 • Współpraca z biurami i departamentami Spółki w zakresie pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości
 • Współpraca z rzeczoznawcami, geodetami oraz notariuszami – w ramach działań regulacyjnych na potrzeby lokalizowanej infrastruktury elektroenergetycznej Spółki

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budownictwo, gospodarka przestrzenna, geodezja)
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość programów z pakietu MS Office oraz programów GIS (ArcGIS lub QGIS)
 • Znajomość przepisów prawa (w szczególności: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o samorządzie gminnym, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego)
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Aktywne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa, samodzielność
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji i efektywnej pracy w zespole
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • prawo jazdy kategorii B

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w unikalnych projektach inwestycyjno-rozwojowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.:

 • Wykonywanie prac serwisowych, inspekcji urządzeń technicznych przy ścisłej współpracy z podwykonawcami i dostawcami części zamiennych
 • Usuwanie awarii turbin wiatrowych
 • Utrzymanie ciągłej gotowości turbin wiatrowych przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości oraz zasad bezpieczeństwa
 • Raportowanie i analiza zdarzeń zaistniałych na farmie wiatrowej

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie średnie kierunkowe lub wyższe o profilu technicznym (np. elektrycznym, mechanicznym, elektrotechnicznym, energetycznym, mechatronika)
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy w dziale utrzymania ruchu lub dziale technicznym (mile widziane doświadczenie w serwisie turbin wiatrowych)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność
 • Pełna sprawność psychoruchowa
 • Świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

Ze swojej strony gwarantujemy:Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Stałe miejsce świadczenia pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne oraz pakiet benefitów
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.:

 • Wykonywanie prac serwisowych, inspekcji urządzeń technicznych przy ścisłej współpracy z podwykonawcami i dostawcami części zamiennych
 • Usuwanie awarii turbin wiatrowych
 • Utrzymanie ciągłej gotowości turbin wiatrowych przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości oraz zasad bezpieczeństwa
 • Raportowanie i analiza zdarzeń zaistniałych na farmie wiatrowej

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie średnie kierunkowe lub wyższe o profilu technicznym (np. elektrycznym, mechanicznym, elektrotechnicznym, energetycznym, mechatronika)
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy w dziale utrzymania ruchu lub dziale technicznym (mile widziane doświadczenie w serwisie turbin wiatrowych)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność
 • Pełna sprawność psychoruchowa
 • Świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

Ze swojej strony gwarantujemy:Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Stałe miejsce świadczenia pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne oraz pakiet benefitów
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.:

 • Wykonywanie prac serwisowych, inspekcji urządzeń technicznych przy ścisłej współpracy z podwykonawcami i dostawcami części zamiennych
 • Usuwanie awarii turbin wiatrowych
 • Utrzymanie ciągłej gotowości turbin wiatrowych przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości oraz zasad bezpieczeństwa
 • Raportowanie i analiza zdarzeń zaistniałych na farmie wiatrowej

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie średnie kierunkowe lub wyższe o profilu technicznym (np. elektrycznym, mechanicznym, elektrotechnicznym, energetycznym, mechatronika)
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy w dziale utrzymania ruchu lub dziale technicznym (mile widziane doświadczenie w serwisie turbin wiatrowych)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność
 • Pełna sprawność psychoruchowa
 • Świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

Ze swojej strony gwarantujemy:Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Stałe miejsce świadczenia pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne oraz pakiet benefitów
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Bieżące monitorowanie szans biznesowych pojawiających się w Spółkach GK PGE oraz na rynku w zakresie systemu SAP
 • Utrzymywanie aktualnej wiedzy o dostępnych na rynku rozwiązaniach SAP oraz analizowanie przydatności i opłacalności ich wykorzystania w Spółkach GK PGE
 • Wykonywanie analiz ekonomicznych opłacalności planowanych inicjatyw i rekomendowanie najlepszych rozwiązań w zakresie systemu SAP
 • Kreowanie oferty usług IT w zakresie systemu SAP dla Spółek GK PGE
 • Przygotowywanie i prowadzenie spotkań oraz prezentacji dotyczących oferowanych usług
 • Utrzymywanie pozytywnych relacji z przedstawicielami Spółek GK PGE
 • Nadzorowanie działań mających na celu przygotowanie i uruchomienie nowych usług dla Klientów w zakresie systemu SAP
 • Współpraca:
  •  z przedstawicielami działów wewnętrznych w celu identyfikacji pojawiających się potrzeb klientów i możliwości biznesowych
  • z dostawcami zewnętrznymi w zakresie realizacji zmian w systemie SAP
  • w tworzeniu szacowań nowych inicjatyw w zakresie systemu SAP

Profil idealnego kandydata:

 • Minimum roczne doświadczenie w rozwoju systemów analitycznych
 • Znajomość procesów biznesowych w obszarze ERP oraz CUW
 • Mile widziana znajomość rynku energetycznego i obowiązujących na tym rynku regulacji prawnych
 • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomiczno – finansowym, logistycznym lub informatycznym
 • Doświadczenie w pracy pod presją czasu
 • Umiejętność wyznaczania priorytetów i dobra organizacja pracy
 • Szeroko rozwinięte zdolności analityczne
 • Samodzielność w działaniu
 • Kreatywność, komunikatywność, sumienność, dokładność
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Planowanie i organizacja procesu inwestycyjnego budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych w szczególności w ramach Południowo-Zachodniego Klastra Energii
 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi od strony formalnej, technicznej i finansowej (budżetowej)
 • Analiza potencjalnych lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych pod kątem wykonalności technicznej i finansowej
 • Zabezpieczenie terenów pod lokalizację farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Inicjalizacja i prowadzenie procedur planistycznych, środowiskowych, przyłączeniowych w zakresie powierzonych inwestycji
 • Inicjalizacja i koordynacja procesu uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych zgód i pozwoleń związanych z inwestycją PV
 • Monitorowanie decyzji urzędowych i procedur administracyjnych powierzonych inwestycji
 • Planowanie i organizowanie prac przygotowawczych i projektowych niezbędnych do budowy
 • Analiza, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji formalnej i technicznej projektów PV, udział w procesach due dilligence
 • Przygotowanie i kontrolowanie harmonogramu powierzonych inwestycji
 • Wykonywanie analizy kosztów inwestycji (wycena robót, budżetowanie projektu), wspieranie procesu tworzenia budżetów projektów inwestycyjnych
 • Udział w procesie tworzenia i składania ofert przetargowych na Generalnego Wykonawcę i pozostałych dostawców oraz nadzór nad ich pracami
 • Koordynacja procesów budowlanych z punktu widzenia zgodności z projektem, pozwoleniem na budowę oraz normami prawa budowlanego i technicznymi we współpracy z zespołem inspektorów nadzoru
 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • Kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją, umowami inwestycyjnymi
 • Koordynowanie współpracy z wykonawcami, dostawcami i usługodawcami (usługi projektowe oraz budowlano-montażowe)
 • Aktywne rozwiązywanie problemów w ramach powierzonych inwestycji
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji części inwestycyjnej powierzonych inwestycji
 • Dostarczanie danych do sprawozdań i statystyk na potrzeby Organizacji oraz zewnętrznych Interesariuszy związanych z realizacją powierzonych inwestycji
 • Współtworzenie standardów technicznych i wykonawczych instalacji fotowoltaicznych w GK PGE

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe w kierunku technicznym (preferowane kierunki: budownictwo, elektroenergetyka lub pokrewne)  Minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Projektu (Project Manager) w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych lub infrastrukturalnych (preferowane branże: energetyka, OZE, PV)
 • Znajomości procesu inwestycyjnego, w tym kwestii administracyjnych i prawnych związanych z zarządzaniem projektami budowlanymi
 • Znajomość prawa budowlanego, ustaw i rozporządzeń infrastrukturalnych
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz koordynowania przedsięwzięć o wysokim stopniu złożoności.
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności pracy w zespole
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office, w szczególności Excel, Word, MS Project (mile widziana znajomość SAP)
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mobilność
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – mile widziane
 • Dobra znajomości branży i rynku OZE / PV – mile widziane

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i zaangażowania oraz pakiet benefitów
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

   

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Opracowywanie harmonogramów planowych wyłączeń na sieci nN i SN,
 • Nadzór nad utrzymaniem sieci elektroenergetycznej,
 • Kontrolowanie przestrzegania przez podległych pracowników obowiązujących instrukcji, poleceń oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Akceptacja warunków przyłączenia do sieci,
 • Sprawdzanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych,
 • Nadzór nad realizacją dokumentacji projektowych oraz prac budowlanych wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
 • Koordynacja procesu przyłączeniowo-inwestycyjnego,
 • Współpraca i prowadzenie korespondencji wewnętrznej z Centralą Oddziału oraz Rejonami Energetycznymi,
 • Kontakt z klientami w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych zadań,
 • Uczestniczenie w pracach komisji odbioru technicznego wybudowanych obiektów i urządzeń,
 • Prowadzenie korespondencji z firmami realizującymi zadania inwestycyjne i modernizacyjne oraz z urzędami administracji publicznej i samorządowej,
 • Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie: wyższe  o kierunku elektrotechnika, elektroenergetyka,
 • Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne w zakresie Dozoru i Eksploatacji, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • Mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Word, MS Excel,
 • Mile widziana znajomość programów NORMA i Autocad,
 • Umiejętność prowadzenia pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Odporność na stres,
 • Prawo jazdy kat. B.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Szansę rozwoju zawodowego.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Rozwiązywanie problemów oraz zgłoszeń serwisowych dla powierzonych systemów analitycznych wspierających zarządzanie GK PGE w obszarze SAP FI
 • Administracja systemem SAP FI w ramach przyjętych modeli eksploatacji i rozwoju
 • Współpraca z innymi administratorami i użytkownikami systemu
 • Przeprowadzanie analiz biznesowych oraz wymagań funkcjonalnych dla wdrażanych rozwiązań
 • Udział w pracach wdrożeniowych w ramach prowadzonych projektów GK PGE
 • Realizacja oraz testy zmian w systemach
 • Współpraca z podwykonawcami w zakresie realizowanych prac oraz nadzór na pracami konsultantów
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie powierzonych systemów
 • Optymalizacja wykorzystywanych systemów IT

Profil idealnego kandydata:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie we wsparciu systemów analitycznych – wymagane doświadczenie w środowisku SAP FI
 • Znajomość Międzynarodowych oraz Polskich Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz znajomość Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • Umiejętność debugowania kodu ABAP oraz pisanie rozszerzeń (User Exit, BTE, BAPI)
 • Doświadczenie w pracy pod presją czasu (umowy serwisowe/SLA)
 • Umiejętności oceny wpływu rozwiązań na całościowe działanie procesu biznesowego oraz diagnozowania sytuacji awaryjnych
 • Kreatywność, komunikatywność, sumienność, dokładność
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji
 • Prawo jazdy kat. B

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Kompleksowe przygotowanie i prowadzenie projektów rozwojowych z obszaru OZE
 • Przygotowywanie kompleksowych analiz finansowych uwzgledniających otoczenie rynkowe
 • Przygotowywanie materiałów analitycznych na potrzeby spółki
 • Przygotowanie wniosków i dokumentacji projektowej w celu uzyskania zgód korporacyjnych dla prowadzonych projektów
 • Współpraca z innymi departamentami w ramach prowadzonych przez nie projektów  

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne
 • Co najmniej 4 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów
 • Biegła obsługa komputera z oprogramowaniem MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Project
 • Biega znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność analitycznego myślenia i modelowania finansowego
 • Aktywne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa, samodzielność i kreatywność
 • Dbałość o szczegóły, terminowość i odpowiedzialność
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji i efektywnej pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy, w tym umiejętność pracy wielozadaniowej

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Szansę na udział w unikalnych projektach inwestycyjno-rozwojowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Pozyskiwanie danych, przygotowywanie raportów, analiz oraz materiałów na potrzeby sponsorów, zarządu i organów właścicielskich i kontrolnych Spółki
 • Wsparcie Kierowników Projektów w działaniach operacyjnych
 • Zarządzanie organizacją spotkań projektowych
 • Udział w procesie priorytyzacji portfolio projektowego firmy
 • Zarządzanie jakością projektów, ryzykiem i komunikacją
 • Doskonalenie i rozwój procesów biznesowych w zakresie zarządzania projektami oraz zapewnianie należytej ich jakości i efektywności w organizacji
 • Udział w rozwijaniu systemów i narzędzi raportowania projektów
 • Wdrażanie standardów zarządzania projektami

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane związane z zarządzaniem projektami lub pokrewne
 • Minimum 2 lata doświadczenia w obszarze zarządzania projektami i/lub PMO
 • Praktyczna znajomość zasad zarządzania projektami, wynikająca z powszechnie obowiązujących metodyk i standardów (PMI/Prince2/Agile), mile widziane posiadanie certyfikatu
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze PMO w branży energetycznej będzie mile widziane
 • Biegła znajomość narzędzi i oprogramowania wspierający zarządzanie projektem, w szczególności MS Project, MS Office
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Zdolności analityczne
 • Komunikatywność, skrupulatność, inicjatywa, samodzielność
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji biznesowych

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansa na udział w unikalnym projekcie