Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi zarządzanie poniższymi działaniami:

 • kierowanie pracą podległych pracowników Wydziału Przyłączania i Rozwoju w RE Bełchatów i PE Wieluń,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem warunków przyłączenia podmiotom ubiegającym sięo przyłączenie do sieci rozdzielczej Rejonu Energetycznego oraz zawieranie umów o przyłączenie z tymi podmiotami, z wyłączeniem grup podmiotów, dla których sprawy te prowadzone są w innych jednostkach organizacyjnych Oddziału,
 • realizacja procesu obsługi klienta,
 • koordynacja realizacji umów o przyłączenie,
 • współpraca z Wydziałem Przyłączania i Rozwoju w Centrali Oddziału w zakresie niestandardowych warunków i umów o przyłączenie oraz budowy planu rozwoju i planów inwestycyjnych,
 • współpraca z Wydziałem Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym w zakresie realizacji umów o przyłączenie oraz budowy planu rozwoju i planów inwestycyjnych,
 • obsługa procesu przyłączania mikroinstalacji,
 • wydawanie wytycznych w zakresie modernizacji układów pomiarowych,
 • prowadzenie wymaganych statystyk i sprawozdawczości dotyczących wykonywanych zadań.

Profil kandydata :

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność i doświadczenie w kierowaniu Zespołem,
 • dobra znajomość programu SAP oraz MS Excel i MS Word,
 • wiedza z zakresu prawa budowlanego i energetycznego,
 • zdolność komunikacji,
 • znajomość procesów, metod i narzędzi pracy na powierzonym stanowisku.

Ze swojej strony gwarantujemy :

 • pracę w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości, w tym: prawa użytkowania wieczystego, prawa własności gruntów, budynków, lokali, ograniczonych praw rzeczowych, w szczególności służebności przesyłu – w związku z budową i rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej .
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości.
 • Prowadzenie korespondencji oraz przygotowywanie pism, dokumentów, projektów umów, porozumień, wniosków, zestawień związanych z działaniami i zadaniami realizowanymi przez Dział Regulacji Stanów Prawnych.
 • Współpraca z projektantami oraz weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie praw do nieruchomości.
 • Analiza umów, dokumentów przedkładanych do parafowania i podpisu, treści aktów notarialnych.
 • Uczestnictwo w negocjacjach oraz w finalizowaniu nabycia praw do nieruchomości poprzez czynności notarialne.
 • Prowadzenie stosownej dokumentacji w sprawach związanych z uzyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości na potrzeby inwestycyjne.
 • Współpraca z notariuszami, rzeczoznawcami, geodetami – w ramach działań regulacyjnych na potrzeby lokalizowanej infrastruktury elektroenergetycznej Spółki
 • Rejestracja i archiwizacja pism oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną przez Dział działalnością.
 • Opracowywanie innych nie wymienionych powyżej dokumentów.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału Łódź w zakresie nabywania praw do nieruchomości na rzecz Spółki, dokonywanie niezbędnych w tej materii ustaleń i uzgodnień.

Profil kandydata :

 • Wykształcenie wyższe, specjalność: prawo lub administracja – mile widziane.
 • Wiedza z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa dotyczącego nieruchomości, prawa spółek handlowych, prawa budowlanego, prawa energetycznego  – mile widziana.
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności Word i Excel.
 • Doświadczenie w pracy biurowej – mile widziane.
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Odpowiedzialność i terminowość, kreatywność oraz zdolność do podejmowania nowych wyzwań.
 • Umiejętność planowania, ustalania priorytetów oraz organizowania  pracy.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Stabilną, ciekawą i interesującą pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia wiedzy i nowych umiejętności.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Opracowanie planów oględzin, przeglądów, remontów badań i pomiarów, urządzeń SN, nN oraz stacji transformatorowych,
 • Dokonywanie oceny stanu technicznego obiektów i urządzeń elektroenergetycznych,
 • Analizowanie oględzin obiektów oraz przygotowywanie odpowiednich wniosków i przekazywanie do realizacji służbom eksploatacyjnym,
 • Rozliczanie wykonania planu eksploatacyjnego,
 • Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej linii nN, SN, WN oraz stacji SN/nN,
 • Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,
 • Budowanie bazy danych i użytkowanie systemów informatycznych wspierających działalność Rejonu Energetycznego,
 • Prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz firmami realizującymi zadania inwestycyjne, modernizacyjne i eksploatacyjne,
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami administracji publicznej i samorządowej.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrycznym,
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz prawa energetycznego,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, MS Word, MS Excel, MS Access mile widziana umiejętność kosztorysowania programem Norma Pro oraz znajomość AutoCAD na poziomie użytkowym,
 • Duża samodzielność w wykonywaniu zadań i samodyscyplina,
 • Łatwość komunikowania się i umiejętność współpracy w zespole,
 • Dyspozycyjność,
 • Prawo jazdy kat. B bez przeciwwskazań medycznych do prowadzenia samochodu służbowego.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Szansę rozwoju zawodowego.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Obsługa i eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych  SN-15kV,
 • Obsługa i eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych nN-0,4kV,
 • Obsługa i eksploatacja napowietrznych i wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4kV,
 • Obsługa i eksploatacja układów pomiarowych energii elektrycznej SN i nN,
 • Naprawa uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych lub zabezpieczenie miejsca uszkodzeń,
 • Praca na wysokości.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie: minimum średnie techniczne o kierunku elektroenergetyka lub pokrewnym,
 • Prawo jazdy kategorii B, mile widziane C+E,
 • Dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do pracy na wysokości (powyżej 3 m),
 • Praca w trybie III zmianowym w/g harmonogramu,
 • Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Szansę rozwoju zawodowego.

 

Poszukujemy osób z wysoką kulturą osobistą, które nie boją się wyzwań, są odpowiedzialne,asertywne, potrafią planować i organizować pracę, posiadają umiejętność efektywnej komunikacji oraz dużą motywację do osiągania wysokich wyników

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Realizowanie prac utrzymaniowych, rozwojowych oraz dokumentacji technicznej w powierzonym obszarze
 • Bieżąca obsługa zgłoszeń, incydentów oraz wniosków w systemów informatycznych
 • Wykonywanie działań (testowanie, diagnoza, analiza, rozwiązanie) mających na celu poprawne funkcjonowanie lub przywrócenie działania aplikacji w przypadku ich niedostępności dla użytkowników końcowych
 • Rozwiązywanie zgłoszeń od użytkowników zgodnie z parametrami SLA umów zawartych z klientami

Profil idealnego kandydata:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wiedza z zakresu baz danych (optymalizacja zapytań, przetwarzanie dużych zbiorów danych)
 • Doświadczenie w pracy z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość IBM Cognos, IBM TM1 oraz narzędzia Enterprise Architect

Ze swojej strony gwarantujemy: 

 • Atrakcyjny system premiowy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery
 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji IT
 • Uczestnictwo w bardzo ciekawych projektach informatycznych
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Bogaty program szkoleń
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Stabilność zatrudnienia

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Dostarczanie i przetwarzanie danych służących podejmowaniu istotnych decyzji biznesowych w Grupie Kapitałowej PGE
 • Budowa, rozwój oraz utrzymywanie narzędzi informatycznych wspierających prace analityczne:
 • aplikacji analitycznych w ramach funkcjonujących modeli numerycznych, w tym graficznych interfejsów użytkownika
 • środowiska ETL i bazy danych
 • dokumentacji ETL, bazy danych, modeli
 • interfejsów wymiany danych pomiędzy bazami danych a modelami numerycznymi
 • Wsparcie analityczne działalności operacyjnej, planistycznej, inwestycyjnej oraz strategicznej Grupy Kapitałowej PGE

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne lub ścisłe z elementami statystyki i ekonometrii
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowiskach specjalistycznych obejmujących przetwarzanie dużej ilości danych
 • Doświadczenie we wdrażaniu aplikacji implementujących rozwiązania analityczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do zrozumienia dokumentacji technicznej
 • Znajomość Microsoft Visual Basic for Applications – zaawansowana umiejętność pracy z językiem programowania MS VBA, znajomość modelu obiektowego MS Excel
 • Zaawansowana znajomość języka MS SQL
 • Znajomość co najmniej jednego proceduralnego języka programowania (preferowane C#, Python)
 • Mile widziana znajomość języka programowania statystycznego R
 • Wysokie umiejętności analityczne i koncepcyjne pracy nad złożonymi zagadnieniami
 • Gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznym zespole i miłej atmosferze
 • Szerokie możliwości wsparcia rozwoju zawodowego

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Tworzenie i rozwój oprogramowania komputerowego
 • Poprawianie błędów systemu oraz rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez testerów i użytkowników
 • Opracowywanie testów jednostkowych
 • Tworzenie dokumentacji technicznej 
 • Współpraca z projektantami, analitykami, testerami

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, ew. ostatnie lata studiów informatycznych
 • Znajomość zwinnych metodyk programowania
 • Znajomość:relacyjnych baz danych, języka C# i .NET, HTML 5, JavaScript, jQuery, JSON, Bootstrap, CSS 3, AngularJS, Knockout, React
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającej rozumienie dokumentacji technicznej

Ze swojej strony gwarantujemy: ​​​​​​​

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania procesów BI, w tym utrzymanie i rozwój systemu informacji zarządczej oraz rozwój korporacyjnej hurtowni danych w Grupie Kapitałowej PGE
 • Realizacja inicjatyw w obszarze analityki biznesowej
 • Bieżące wsparcie biznesu w wykorzystaniu narzędzi analitycznych
 • Budowa kompetencji analitycznych w organizacji
 • Tworzenie i wdrażanie strategii Business Intelligence w organizacji
 • Komunikacja o inicjatywach w ramach Grupy Kapitałowej PGE
 • Współpraca z zespołem projektowym po stronie biznesu i IT

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 3 lata doświadczenia na analogicznym stanowisku z wykorzystaniem hurtowni danych i systemów analitycznych takich jak IBM
 • Szeroka wiedza na temat rozwiązań technologicznych w ramach systemów BI
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem / koordynowaniu projektów
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
 • Wysoki poziom umiejętności analitycznego myślenia
 • Świadomość biznesowej orientacji na klienta

Atuty:

 • Doświadczenie w branży energetycznej
 • Znajomość narzędzi IBM Cognos

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę
 • Pracę przy użyciu najnowszych rozwiązań technologicznych
 • Możliwości wpływu na strategiczne decyzje
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Opracowywanie planów średnio- i krótkoterminowych produkcji ciepła, energii elektrycznej, pochodnych oraz zapotrzebowania na paliwa i media.
 • Cykliczne rozliczenie procesu produkcji zgodnie z potrzebami sprawozdawczości technicznej, monitorowanie realizacji planów produkcji oraz monitorowanie wskaźników eksploatacyjnych
 • Optymalizacja techniczno-ekonomiczna procesu produkcji
 • Nadzorowanie i rozliczenie procesu produkcji w kogeneracji oraz pozyskiwanie świadectw pochodzenia z kogeneracji
 • Uczestnictwo w projektach efektywnościowych w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz pozyskiwaniem praw majątkowych związanych z efektywnością energetyczną
 • Przygotowywanie dokumentów dla potrzeb urzędów, w tym dotyczących koncesji i pozwoleń oraz kontrolowanie działalności Oddziału pod kątem wymagań wynikających z posiadanych koncesji
 • Realizacja obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych do URE związanych z prowadzeniem działalności koncesjonowanej wynikającej z ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych do ARE oraz GUS

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu energetycznym lub pokrewnym, obejmującym energetykę cieplną
 • Posiadanie wiedzy branżowej z zakresu energetyki
 • Znajomość zagadnień dotyczących procesów technologicznych związanych z produkcją energii elektrycznej oraz ciepła
 • Umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi w zakresie MS Office
 • Kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia i jasnego formułowania wniosków
 • Łatwość w komunikowaniu się oraz umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy własnej

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w eksploatacji urządzeń energetycznych
 • Znajomość języków obcych (preferowany j. angielski)

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Oferty kandydatów zawierające:

 • cv, 
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia (CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2017 r.

 

Ocena kandydatów do zatrudnienia zostanie przeprowadzona na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz te, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Rozwój i utrzymanie infrastruktury sieciowej
 • Przygotowywania wsadu merytorycznego do projektów i zmian
 • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji technicznej

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne, techniczne lub pokrewne)
 • Znajomość technologii/zagadnień LAN, WAN, WLAN, VPN, NAC
 • Doświadczenie w zakresie utrzymania, rozwoju i wdrażania rozwiązań firmy Cisco oraz Palo Alto Networks
 • Ukończone szkolenia z zakresu rozwiązań sieciowych Cisco oraz Palo Alto Networks
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze utrzymania i rozwoju sieci informatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz sprawne działanie pod presją czasu
 • Umiejętność pracy zespołowej w organizacji rozproszonej geograficznie

Dodatkowymi atutami będą:​​​​​​​

 • Znajomość rozwiązań sieciowych Juniper, F5 oraz oprogramowania VMware NSX
 • Certyfikaty potwierdzające wiedzę kandydata z zakresu technologii Cisco, Palo Alto Networks

Ze swojej strony gwarantujemy: ​​​​​​​

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 

 • Przygotowywanie koncepcji wdrożeń rozwiązań w zakresie merytorycznym
 • Umiejętność analizy wymagań i ich przekładania na techniczną implementację i  szacowanie pracochłonności
 • Modyfikacja istniejących rozwiązań na bazie wymagań stawianych przez Klientów

Profil idealnego kandydata:

 • Minimum 2 lata doświadczenia pracy z SharePoint 2013
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w pracy z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w realizacji projektów z wykorzystaniem HTML5, CSS3, JavaScript

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Atrakcyjny system premiowy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery
 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji IT
 • Uczestnictwo w bardzo ciekawych projektach informatycznych
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Bogaty program szkoleń
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Stabilność zatrudnienia

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Wsparcie procesu produkcji rozwiązania
 • Przygotowywanie i utrzymywanie aktualnej dokumentacji opracowywanych rozwiązań
 • Poszukiwanie rozwiązań w zakresie środowiska SharePoint 2013
 • Wstępna identyfikacja i diagnozę incydentów oraz problemów eksploatacyjnych w zakresie środowiska SharePoint 2013
 • Współpraca z zespołem projektowym

Profil idealnego kandydata:

 • Minimum 2 lata doświadczenia w realizacji projektów z wykorzystaniem HTML5, CSS3, JavaScript
 • Dbałość o dobre praktyki programistyczne
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Chęć rozwijania się w zakresie znajomości środowiska SharePoint

Dodatkowym atutem będzie:

 • SharePoint 2013, Bootstrap, Angular, jQuery

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Atrakcyjny system premiowy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery
 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji IT
 • Uczestnictwo w bardzo ciekawych projektach informatycznych
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Bogaty program szkoleń
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Stabilność zatrudnienia