(lub osoby upoważnionej do reprezentowania zgłoszeniodawców)

Obszar, którego dotyczy Rozwiązanie

GK PGE jest najbardziej zainteresowana Rozwiązaniami w poniższych obszarach:

Poziom gotowości Rozwiązania do uruchomienia na skalę przemysłową

Potencjalne rynki Rozwiązania

(max 4)

Status własności intelektualnej Rozwiązania

Szacowany czas wdrożenia Rozwiązania do działalności przemysłowej:

Oczekiwania zgłoszeniodawcy i niezbędne nakłady


PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2, jako Administrator Danych informuje, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przystąpienia i udziału w Projekcie „Innowacje GK PGE" i mogą zostać przekazane upoważnionym pracownikom z Grupy Kapitałowej PGE lub wewnętrznym i zewnętrznym ekspertom obsługującym Program „Innowacje GK PGE". Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przystąpienia i udziału w Programie „Innowacje GK PGE". Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.