Zachęcamy do zapoznania się z projektami wolontariackimi oraz śledzenia na bieżąco działań wolontariuszy PGE.

Konkurs wolontariacki w Grupie PGE organizowany jest od 2014 roku. Pracownicy mogą w nim otrzymać merytoryczne, organizacyjne i finansowe wsparcie dla swoich autorskich projektów skierowanych do lokalnych społeczności. Do tegorocznej edycji pracownicy zgłosili 96 prospołecznych inicjatyw. Do tej pory wolontariusze PGE zrealizowali 110 projektów, przeznaczając na pracę społeczną blisko 30 000 godzin. To tyle, co 15 osób pracujących na pełen etat przez cały rok! W tym czasie udało im się wyremontować 83 pomieszczenia, zorganizować 25 wydarzeń integrujących lokalne społeczności, przeprowadzić 30 cykli warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz odnowić 9 placów zabaw. Do wspólnego pomagania zmobilizowali też swoje rodziny i przyjaciół.

Oprócz konkursu wolontariackiego PGE i Fundacja PGE stworzyły pracownikom nowe możliwości zaangażowania się w działania prospołeczne na większą skalę. W listopadzie 2016 roku uruchomiony został dodatkowo pilotaż sieci liderów regionalnych wolontariatu PGE. Do projektu wybrano 10 pracowników z 6 województw, którzy kierowali już zespołami wolontariackimi w ramach dotychczasowych edycji konkursu oraz wykazali się szczególnymi umiejętnościami i zaangażowaniem w wykonywaną pracę. Ich zadaniem jest organizacja projektów całorocznych z zaangażowaniem pracowników – wolontariuszy z różnych spółek Grupy PGE.

Dzięki wolontariatowi pracownicy PGE zyskują szereg cennych umiejętności. Wśród nich wymienić można m.in. efektywną współpracę, wspólne osiąganie celów, umiejętność motywowania i angażowania innych do aktywności oraz wzmacnianie i rozwijanie relacji pomiędzy pracownikami.

gkpge_fundacja_site