Pierwsze efekty działań regionalnych liderów wolontariatu PGE.

Sieć Liderów Wolontariatu PGE powstała pod koniec ubiegłego roku jako nowa propozycja dla najaktywniejszych dotąd liderów zespołów wolontariackich, uczestniczących w wolontariackim konkursie dla pracowników. 10 przedstawicieli różnych spółek przeszło cykl szkoleń, podczas których rozwijali oni swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami, komunikacji interpersonalnej czy współpracy w zespole.

Liderka z PGE Obrót O. Łódź stawia sobie i swojemu zespołowi za cel przeciwdziałanie rywalizacji wśród najmłodszych sportowców oraz integrację społeczności Szkoły Podstawowej nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi. W ramach swoich działań zespół prowadzi dla dzieci warsztaty edukacyjne, organizuje szkolny piknik, uczy dzieci odpowiedzialności i troski o innych, m.in. poprzez odwiedziny w schronisku dla zwierząt. W działania angażuje również rodziców dzieci, dzięki czemu mogą oni poznać się i zintegrować we wspólnym celu. Właśnie skończyli prowadzony wspólnie remont szkolnej sali. 

Liderka z PGE GiEK, pasjonatka historii swojej okolicy, chce ją promować w najbliższym otoczeniu. Udało jej się zebrać 20-osobowy zespół, który przez cały rok zorganizuje szereg wydarzeń, dzięki którym mieszkańcy poznają okolicę, dowiedzą się o jej historii, geografii i tradycjach. W maju wolontariusze PGE zorganizowali pierwszy z historycznych spacerów, prowadzący przemytniczą ścieżką „Na Guślarz”. Podczas wspólnej wędrówki pokazywali uczestnikom najciekawsze mijane punkty oraz opowiadali o historii regionu. Podobne spacery tematyczne po okolicy organizowane będą każdego miesiąca aż do sierpnia. Już we wrześniu przygotują piknik w stylu retro, podczas którego przygotują moc atrakcji, m.in.: występy artystyczne, kiermasz ciasta i lemoniady, rowerowy rajd retro, questing. W swoje działania zaangażują dzieci i młodzież, a także podopiecznych lokalnego Domu Pomocy Społecznej „Jędrek”.

Liderka z PGE Systemy przez cały rok aktywizuje uczniów Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi. Wszystko pod hasłem pasji i dobrych emocji. W maju wolontariusze PGE zaprosili dzieci do siedziby PGE Dystrybucja w Łodzi, gdzie opowiedzieli im o pracy energetyków, a także o bezpiecznym korzystaniu z energii elektrycznej. Wolontariusze pokazali też dzieciom wiele ciekawych eksperymentów, ilustrujących działanie energii w przyrodzie. 

gkpge_fundacja_site