Zgłaszane projekty, zgodnie z regulaminem, dotyczyły obszarów działalności Grupy PGE: wydobycia i wytwarzania, energetyki odnawialnej, dystrybucji lub sprzedaży energii elektrycznej. Każda linia biznesowa wyznaczyła 3 tematy konkursowe, będące realnymi wyzwaniami prowadzonej działalności.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono kilkanaście innowacyjnych, autorskich projektów młodych naukowców. Eksperci z Grupy PGE wnikliwie przeanalizowali i ocenili wszystkie prace, spełniające wymogi formalne, i podjęli decyzję o nieprzyznaniu żadnemu ze zgłoszeń nominacji do kolejnego etapu konkursu. Oznacza to, iż konkurs zostaje zakończony przed terminem, bez wyłonienia zwycięzcy.