Ruszyła IV edycja konkursu wolontariackiego dla pracowników Grupy PGE. Zespoły wolontariuszy mają czas do 3 marca na zgłoszenie swoich prospołecznych projektów.

Wolontariat PGE organizowany jest od 2014 roku. Podczas dotychczasowych edycji wolontariusze PGE zrealizowali 110 projektów w 55 miejscowościach na terenie 12 województw. Przeznaczyli na to blisko 30 000 godzin pracy wolontariackiej, czyli tyle ile pracowałoby 15 osób zatrudnionych na pełen etat w ciągu całego roku. Działania wolontariuszy docierają do różnych środowisk: dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, samotnych matek, osób najuboższych.

Z roku na rok rośnie zainteresowanie konkursem wśród pracowników oraz lokalnej społeczności. W 2016 roku do konkursu zgłoszono aż 109 inicjatyw. Projekty mogą być zgłaszane przez zespoły pracowników, złożone z od 3 do 15 osób. Każdy zespół może zaprosić do współpracy maksymalnie 5 osób wspierających spoza firmy – członków rodziny i przyjaciół. Projekty mogą być realizowane na rzecz m.in. fundacji, stowarzyszeń, szkół, przedszkoli i szpitali. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę: wkład własnej pracy wolontariackiej zespołu, cel i zakres projektu, budżet oraz harmonogram. Kapituła Programu wybierze 40 zwycięskich projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację o łącznej wysokości 200 000 złotych.

Organizatorami wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” są PGE Polska Grupa Energetyczna i Fundacja PGE. 

 

gkpge_fundacja_site