Filary polskiej gospodarki przyszłości to temat 7. Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2021. 4 i 5 października w Lublinie spotkali się czołowi reprezentanci świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu, w tym przedstawiciele GK PGE.

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy już na stałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń łączących świat polityki, biznesu i nauki w Polsce. Honorowy patronat nad jego 7. edycją objął premier Mateusz Morawiecki.

W tym roku uczestnicy Szczytu spotkali się w lubelskiej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego, by porozmawiać o branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Wspólnym hasłem dla debat i sesji plenarnych z udziałem ekspertów było „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości". Inspirujące dyskusje poświęcono m.in. zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie pandemii pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i finansowego oraz potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.

Pierwszego dnia Szczytu w sesji plenarnej wziął udział wiceprezes PGE SA ds. korporacyjnych Paweł Cioch, który przybliżył zagadnienia związane m.in. z transformacją energetyczną. Jak podkreślił, branża energetyczna w Polsce stoi obecnie przed dwoma kluczowymi wyzwaniami.

-  Z jednej strony niezbędna jest transformacja energetyczna i związane z nią inwestycje w polskie źródła odnawialne. Z drugiej strony natomiast koniecznością jest przeprowadzenie zmian w taki sposób, aby uwzględnić aspekt społeczny – wyjaśnił Paweł Cioch. Przypomniał również, że kluczowym elementem sprawiedliwej transformacji jest czas potrzebny na stworzenie nowych, niskoemisyjnych źródeł energii, które jednocześnie będą mogły zapewnić nowe miejsca pracy. Jako przykład takiego modelu transformacji podał działania, które PGE realizuje w Bełchatowie i Turowie. -  Transformacja energetyczna może stać się impulsem do rozwoju nowych gałęzi przemysłu w lokalizacjach węglowych. Taki cel ma też PGE. Chcemy, aby nasze główne lokalizacje węglowe stały się ważnymi ośrodkami wytwarzającymi energię z odnawialnych źródeł – podkreślił wiceprezes PGE SA.

Tradycyjnie podczas Szczytu odbyła się także gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2021" oraz „Bursztynowe Serce 2021". Wśród tegorocznych laureatów znalazła się Fundacja PGE, która została nagrodzona  "Bursztynowym sercem" za skuteczne realizowanie działań wspierających projekty społeczne, działalność ekologiczną, ochronę zdrowia, edukację oraz historię. Nagrodę odebrał Paweł Cioch.

gkpge_fundacja_site