Fundacja PGE przekazała darowiznę dla Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa Św. Łazarza z Jerozolimy. Jest to druga darowizna przekazana przez Fundację na rzecz utworzenia Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego „Betania” w Przemyślu.

- W ramach Fundacji PGE angażujemy się w projekty społeczne, wspierając najuboższych i najbardziej potrzebujących. Niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują nadaje sens naszym działaniom i motywuje do kolejnych. Dlatego też postanowiliśmy wesprzeć następny etap tworzenia Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego – mówi Zbigniew Kajdanowski, prezes zarządu Fundacji PGE.

I etap prac nad budową Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego „Betania” rozpoczęto w 2017 roku od generalnego remontu, przebudowy i renowacji konserwatorskiej zabytkowego budynku. Obecnie Stowarzyszenie realizuje II etap inwestycji. Obejmuje on głęboką termomodernizację, w tym docieplenie przegród budynku, modernizację systemu grzewczego, wentylacji i oświetlenia oraz instalację paneli fotowoltaicznych zapewniających zieloną energię dla Centrum. Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec 2021 r. Obydwa etapy prac zostały przeprowadzone między innymi dzięki darowiźnie od Fundacji PGE.

- Nasze działania są potrzebne, a nawet konieczne, ze względu na sytuację społeczną naszego miasta, która ulega systematycznej degradacji pod względem ilości mieszkańców, jak i oferty usług opiekuńczo – leczniczych. Panujące w latach ubiegłych bezrobocie spowodowało masowy wyjazd ludzi młodych za granicę lub do innych ośrodków w kraju. Pozostali przeważnie ludzie starsi, potrzebujący i oczekujący działań proponowanych w naszym Centrum – mówi ks. dr. Józef Bar, prezes zarządu Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy.

Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie realizuje projekt Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego Betania. W Betanii będzie funkcjonowało stacjonarne hospicjum i zakład opiekuńczo-leczniczy na 60 łóżek, hospicjum domowe, hospicjum perinatalne, usługi rehabilitacji leczniczej, usługi dziennej opieki senioralnej i opieki nad niepełnosprawnymi, a także specjalistyczne gabinety lekarskie. Ośrodek będzie stwarzał możliwości poprawy jakości życia poprzez rehabilitację dla przewlekle i terminalnie chorych. Głównym celem ośrodka będzie otoczenie opieką i pomocą zarówno chorych, jak i ich rodzin.

Fundacja PGE wspiera lokalne działania społeczne, w tym pomoc osobom chorym, starszym i samotnym, jak również rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Latem 2020 roku, Fundacja PGE przekazała Caritas działającej na Podkarpaciu darowiznę w wysokości miliona złotych na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w powodzi. W okresie przedświątecznym Fundacja PGE przekazała także świąteczne paczki potrzebującym. Łącznie w 2020 roku Fundacja PGE przekazała ponad 2 mln zł na pomoc społeczną, w tym pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

gkpge_fundacja_site