• Informacja o wynikach zbiórki publicznej

    25.02.2014

    Fundacja PGE – Energia z Serca z siedzibą w Warszawie (ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa) w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 500/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. zebrała kwotę 19288,34 złotych. Celem zbiórki było zebranie środków na pomoc osobom poszkodowanym przez tajfun na Filipinach.

gkpge_fundacja_site