Wolontariusze ze skarżyskiego Oddziału PGE Dystrybucja są dobrze znani w Szkole Podstawowej w Górnikach. Współpracują z nimi, z niewielkimi przerwami, od 6 lat.

W programie wolontariatu pracowniczego 2019 roku czterej pracownicy PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna, włączyli się w budowę mini amfiteatru na boisku szkolnym, który wreszcie zapewni dzieciom i nauczycielom dobre warunki do prowadzenia zajęć i uroczystości poza budynkiem szkoły.

Projekt wolontariacki obejmował nie tylko budowę altany, ale też zbudowanie przyłącza i doprowadzenia oświetlenia do tej budowli oraz w jej pobliżu. Nowe zagospodarowanie przestrzeni dookoła szkoły zupełnie zmieniało przestrzeń tutejszej placówki oświatowej i nadało jej charakter centrum kulturalnego - miejscowości Górniki.

Projekt trwał długo, gdyż rozpoczęty w lipcu, zakończył się w grudniu. A to między innymi dlatego, że zawierał również projekt budowlany, a ten wymaga spełnienia wielu wymogów formalnych, uzgodnień..

Wolontariusze pełnili role elektryków (co oczywiste), ale też stolarzy, cieśli, dekoratorów i ogrodników. Praca jak zwykle była harmonijna, bo to team, który pracuje razem na co dzień, a w projektach wolontariackich uczestniczą nieprzerwanie od 6 lat.

- Taki amfiteatr, dobrze oświetlony, zapewniający zasilanie sprzętom elektrycznym, był bardzo potrzebny w szkole. Będzie on służył uczniom, ale też mieszkańcom Górników – mówi lider zespołu wolontariuszy.

Wiosną amfiteatr zacznie działać, planowane są już premierowe występy.

gkpge_fundacja_site