5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A to szczególny dzień już od 6 lat.

Program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” organizowany jest przez Grupę Kapitałową PGE oraz Fundację PGE, a jego głównymi celami są aktywizacja i integracja pracowników z lokalnymi społecznościami oraz rozwój postaw prospołecznych wśród pracowników Grupy PGE.

Przez 6 ostatnich lat ponad 750 wolontariuszy zrealizowało blisko 270 autorskich projektów w całej Polsce i poświęciło ponad 57 000 godzin wolontariackich, co jest równe pracy jednego pracownika przez ponad 28 lat.

Zaangażowanie naszych wolontariuszy to przejaw szlachetnej wrażliwości, empatii i troski o drugiego człowieka – Dziękujemy!

gkpge_fundacja_site