Z placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Nowogrodzie korzystają nie tylko przedszkolaki, ale też uczniowie młodszych klas szkolnych.

- Nasz projekt zaczęliśmy w czerwcu od przedstawienia się. Pokazaliśmy dzieciom, na czym polega praca energetyków i opowiedzieliśmy, jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej – mówi lider zespołu, Andrzej Banach.

Natomiast prace ogrodowe realizowane były przez wolontariuszy latem. Udało się znacząco doposażyć plac zabaw i w ten sposób zwiększyć atrakcyjność zajęć na świeżym powietrzu. Nowopowstała altana jest miejscem spotkań dzieci.

- Bardzo chcieliśmy zrobić coś dla naszej szkoły i przedszkola… i udało się. W czasie uroczystego otwarcia sali przeprowadziliśmy też dla uczniów i przedszkolaków lekcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej – kontynuuje Andrzej Banach.

- Bardzo cieszy nas zaangażowanie wolontariuszy PGE. To bardzo znacząca pomoc dla dzieci – mówi Hanna Jastrzębska, dyrektor przedszkola. 

 

 

Zdjęcia: Artur Dusza

gkpge_fundacja_site