Unikalne dokumenty Armii Krajowej dla Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego

Fundacja PGE przekazała darowiznę na zakup unikalnych dokumentów Armii Krajowej dla Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego

Fundacja PGE sfinansowała zakup zbioru oryginalnych dokumentów konspiracyjnych Armii Krajowej z lat 1943-1944. Rękopisy i druki ulotne, wchodzące w skład zbioru dokumentów, zostaną udostępnione zwiedzającym w wydzielonej części Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego .

Zakupione i przekazane przez PGE dokumenty stanowią unikalny zbiór poświęcony  działalności Armii Krajowej i Państwa Podziemnego. Mają one niezwykle cenną wartość historyczną i edukacyjną. Pozyskanie zbioru dokumentacji AK z lat 1943-1944 pozwoli zachować cenne materiały dla przyszłych pokoleń – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dokumenty przekazane przez PGE do Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego  to zbiór około 1500 stron rękopisów i druków ulotnych, zawierających informacje dotyczące działania systemu prawnego Polskiego Państwa Podziemnego i  Kontrwywiadu Armii Krajowej.

Zbiór jest niesłychanie cennym i zwartym zespołem prezentującym sposób funkcjonowania podziemnego sądownictwa Państwa Polskiego. Badając dokumenty trzeba zdać sobie sprawę w jak niesłychanie trudnych warunkach przyszło pracować prokuratorom i sędziom Polski Podziemnej. To dzięki tak wspaniałym darczyńcom jak PGE, będzie możliwe zachowanie tej ważnej dla przyszłych pokoleń dokumentacji – mówi Tomasz Karasiński z Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego.

W zbiorze znajdują się także sprawozdania z działalności Armii Krajowej (w tym z akcji likwidacyjnych i bojowych), opisy struktur konspiracyjnych, rozpracowywania agentów Gestapo i urzędników III Rzeszy oraz przedstawicieli władz wojskowych i  policyjnych.

W skład archiwum wchodzą również dokumenty Kontrwywiadu AK i Wojskowych Sądów Specjalnych VII Obwodu AK Obroża Rejonów: II „Celków” (Marki) i III „Dęby” (Rembertów). Unikalny zbiór stanowią dokumenty dotyczące działalności członków Polskiej Partii Robotniczej. Wśród pozyskanych materiałów znajdują się druki związane z działaniem urzędów i urzędników skarbowych z rejonu Warszawy i okolic zarówno w zakresie rozpracowania niemieckich informatorów, jak również powołania przy Komendzie Głównej Armii Krajowej konspiracyjnego Komitetu Skarbowców Polskich, w tym unikalny Regulamin działania Komitetu. W zbiorze zachowała się także prawdopodobnie jedyna znana Instrukcja kolportażu druków konspiracyjnych w  ramach Akcji N - akcji prowadzonej wśród Niemców od kwietnia 1941 r. do kwietnia 1944 r. Uzupełnienie zbioru dokumentów stanowi prasa konspiracyjna, w tym wydawnictwa i druki niepodległościowego podziemia.

Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego – to miejsce szczególne na mapie Warszawy. Znajduje się w kompleksie gmachów dawnego Banku Polskiego – Powstańczej Reduty, w której do dziś pozostały ślady wyszczerbionych odłamkami i  podziurawionych kulami murów. Słowo „Pamięć” znalazło się nieprzypadkowo w  nazwie muzeum, ponieważ obowiązkiem Polaków jest pamiętać o Bohaterach i  losie mieszkańców Warszawy tak ciężko doświadczonych podczas II wojny światowej. Wystawa ma na celu pokazanie właściwych postaw i często nieznanych losów uczestników Powstania Warszawskiego. W Muzeum zgromadzonych zostało kilka tysięcy przedmiotów, elementów umundurowania i wyposażenia oraz dokumentów - pamiątek po Bohaterach Powstania Warszawskiego, które będą służyć następnym pokoleniom.

 

 

gkpge_fundacja_site